Derde Week van de RI&E verbindt RI&E aan zakelijk succes

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag te gaan met de RI&E.

Derde Week van de RI&E verbindt RI&E aan zakelijk succes

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit.

Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Zie voor meer informatie: www.weekvanderie.nl

Uitvoering en toetsing RI&E

Wanneer u zelf de RI&E uitvoert, moet deze in een aantal gevallen door een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit. U kunt ArboNed inschakelen voor de gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie, of voor de toetsing van een RI&E die u zelf hebt uitgevoerd. Bij de volledige uitvoering van de RI&E gaat het om het inventariseren en beoordelen van de risico’s, het geven van advies over de te nemen maatregelen en het opstellen van een plan van aanpak.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RI&E en wat het uw bedrijf kan opleveren? Kijk dan op arboned.nl/rie, bel ons via 030 299 62 77 of e-mail naar salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten