Hoe kunt u zelf een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) maken?

In een veilige en gezonde werkomgeving zijn mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw bedrijf een lager verzuim en een hogere productiviteit. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is hiervoor een goed en wettelijk verplicht middel. Hoe kunt u zelf een RI&E maken?

Hoe kunt u zelf een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) maken?

Stap 1: Inventarisatie van de risico’s

Het periodiek uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht. De RI&E start met het inventariseren van de risico’s. U kijkt bijvoorbeeld naar: 

 • Is er een arbozorg en verzuimbeleid?
 • Is er een preventiemedewerker aangesteld?
 • Hoe zijn de algemene voorzieningen?
 • Is de bedrijfshulpverlening (BHV) goed geregeld?
 • Wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia? 
 • Wat is de fysieke belasting van de werknemers op de werkvloer?
 • Hoe staat het met de machineveiligheid?
 • Hoe schoon en opgeruimd is de werkplek?
 • Wat is het klimaat? En hoe is de verlichting en het geluid?
 • Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en worden ze op de juiste manier gebruikt?
 • Gebruiken uw mensen de persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Is de visuele informatie (zoals meters, beeldschermen, drukwerk, veiligheidssignalen en inhoudelijke mededelingen) duidelijk zichtbaar en begrijpelijk voor iedereen? 
 • Kijkt u kritisch naar de functie-inhoud en werkdruk binnen uw bedrijf? Hoe wordt het werk uitgevoerd? Is er sprake van monotoon of repeterend werk? Of is de moeilijkheidsgraad juist heel hoog?
 • Hoe staat het met ongewenste omgangsvormen zoals agressie, geweld, pesten, intimidatie en werkdruk die stress kunnen veroorzaken (psychosociale arbeidsbelasting)?
 • Hoe zijn de werk- en rusttijden binnen het bedrijf?

Het gaat dus niet alleen om veiligheidsrisico’s of omgevingsrisico’s, maar ook om psychosociale risico’s en fysieke risico’s of ergonomie. Belangrijk is dat u alle mogelijke risico’s inventariseert, ook als het niet van toepassing lijkt te zijn. Dan laat u zien dat u de RI&E volledig heeft nagelopen en dat het eindresultaat als betrouwbaar mag worden gezien. De RI&E voldoet dan inhoudelijk aan de richtlijn van de Inspectie SZW.

U kunt gebruikmaken van verschillende RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. Er zijn ook RI&E-instrumenten ontwikkeld door brancheorganisaties. Is er geen goedgekeurd RI&E-instrument voor uw branche, dan kunt u een algemeen RI&E-instrument gebruiken (kantoren of mkb), maar moet u uw RI&E wel laten toetsen. Heeft u meer dan 25 man personeel in dienst, dan is toetsing sowieso verplicht. Heeft u maximaal 40 uur per week personeel in dienst, dan kunt u met de Checklist gezondheidsrisico’s de verplichte RI&E doen.Kijk hiervoor op www.rie.nl.

Lees ook: RI&E: veiligheid in kaart

karabijnhaak

Stap 2: Evaluatie van de vastgestelde risico’s

Na de risico-inventarisatie volgt de risico-evaluatie. Ook hierbij kunnen de eerder genoemde instrumenten u helpen. Denk bij de evaluatie aan factoren als:

 • Hoe groot is de kans op het risico?
 • Hoeveel werknemers treft het?
 • Hoe vaak hebben de werknemers te maken met dit risico?
 • Wat zijn mogelijke gevolgen?

Deze evaluatie geeft u inzicht in welke prioriteit bij welk risico hoort.

Lees ook: Proactief risico's verminderen met de RI&E

Stap 3: Plan van aanpak

Een actueel Plan van aanpak is een wettelijk verplicht onderdeel van uw RI&E. In dit plan staat concreet beschreven hoe u de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf gaat verbeteren. Zorg voor een overzicht van concrete acties en zet erbij wanneer en door wie de acties worden gerealiseerd en wat het budget hiervoor is. Zo kunt u sturen op het verbeteren en het veiliger maken van de werkomgeving en het is helder wie binnen de organisatie ervoor verantwoordelijk is. Belangrijk aandachtspunt: pak de risico’s aan bij de bron. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Lees ook: Maak uw Plan van aanpak bij de RI&E tot een succes

Stap 4: Toetsing van uw RI&E

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet-erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RI&E laten toetsen. ArboNed kan u daarbij helpen.

Stap 5: Aanpakken maar!

Belangrijk is dat u laat u zien dat u de RI&E volledig heeft nagelopen. U heeft uw RI&E op orde en het Plan van aanpak ligt klaar. Dan is het nu zaak om de “to do lijst” uit het Plan van aanpak af te vinken. De preventiemedewerker binnen uw organisatie ziet erop toe dat dit gebeurt. In bedrijven met maximaal 25 werknemers kan dit de directeur zijn.

Training: Maak zelf uw RI&E

Zelfverzekerd aan de slag met uw RI&E? Volg dan deze praktische, interactieve training van één dag. De training is geschikt voor zowel een kantoor- als productieomgeving. 

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten