Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan uw zakelijke succes

07 november 2019 bijgewerkt

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting, én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan uw zakelijke succes

Risico’s in kaart

De RI&E start met het inventariseren van de risico's. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het gesteld is met de werkdruk en de lichamelijke belasting. Na de inventarisatie maken we samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft ArboNed specialisten in huis die risico’s aanpakken zoals: geluid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, werken met machines, klimaat en infecties. Zo stelt de RI&E u in staat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u direct de hulp van ArboNed inschakelen? Kijk op arboned.nl/rie , bel naar 030 299 62 77 of stuur een e-mail naar salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer