Gratis loopbaanadvies voor de werkende 45-plusser

De arbeidsmarkt verandert snel. We leven langer en moeten ook langer doorwerken. Dat kan voor een oudere werknemer een uitdaging zijn. Vooral in bepaalde beroepsgroepen met zware fysieke of mentale belasting is dit moeilijk. Daarom is de het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met een subsidietraject om oudere werknemers weer regie in hun eigen loopbaan te geven. Focus, net als ArboNed onderdeel van HumanTotalCare, voert onder andere deze adviezen uit.

Wij geven gratis loopbaanadvies voor werkende 45-plussers

Gratis advies om duurzaam aan het werk te blijven

Het gesubsidieerd loopbaanadvies noemt SZW het ‘Ontwikkeladvies’. Dit advies is belangrijk voor de werknemer om bewust na te denken over hun werktoekomst. Resultaat kan zijn dat zij zich verder ontwikkelen of een loopbaanswitch maken. Het advies kost € 600,-. Maar voor medewerkers die aan de gestelde voorwaarden voldoen is het advies kosteloos. De uitvoerende loopbaanprofessional vraagt dan de subsidie aan.

Voorwaarden van deelname

Er zijn door het ministerie een aantal voorwaarden gesteld om kosteloos deel te mogen nemen aan het Ontwikkeladvies. Deze zijn:

 • U moet 45 jaar of ouder zijn
 • U moet minimaal 12 uur per week werkzaam zijn
 • U moet werkzaam zijn in één van deze beroepsgroepen:
  • administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten
  • cateringmedewerkers
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers schoonmakers
  • werkenden in het primair onderwijs
  • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Hoe doet u mee?

Voldoet u aan de voorwaarden of heeft u een werknemer in dienst die voldoet aan de voorwaarden en wilt u meedoen met het Ontwikkeladvies? Dan kunnen wij deze gratis voor u uitvoeren. Onze loopbaanprofessional vraagt de subsidie voor u aan.

Aanmelden Ontwikkeladvies

Uiteraard is de pot van het ministerie niet oneindig. Op de website van het ministerie kunt u bijhouden hoeveel subsidie er al is aangevraagd. In totaal zijn er 350 projecten ingediend. 

Gerelateerde nieuwsberichten