Herken de signalen, voorkom uitvallen door stress

Als een werknemer te lang en te veel stress ervaart, kan dit serieuze gevolgen hebben voor zijn functioneren en zijn gezondheid. Uitval door stress is te voorkomen. Door op tijd signalen te herkennen en actie te ondernemen.

Herken de signalen, voorkom uitvallen door stress

Tijdig de signalen herkennen

Vroegtijdig herkennen van signalen die kunnen duiden op uitval, is belangrijk. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, continuïteit in de bedrijfsvoering, beperking van de verzuimkosten en verhoging van de productiviteit.

De volgende signalen kunnen duiden op psychische klachten, met kans op uitval:

  • Uw werknemer voelt zich moe, heeft een lagere productiviteit en komt mat over. Vraag hem naar de hersteltijd na het werk. Hersteltijd langer dan een uur is een belangrijk signaal dat kan duiden op psychische klachten.
  • Uw werknemer heeft moeite zich te concentreren, prioriteiten te stellen, is vergeetachtig en maakt werk niet af.
  • Uw werknemer wordt steeds cynischer en heeft veel moeite met veranderingen.
  • Uw werknemer is vaker ontevreden, heeft last van stemmingswisselingen en is sneller geïrriteerd dan anders.
  • Uw werknemer heeft steeds meer lichamelijke klachten, een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
  • Uw werknemer meldt zich vaker ziek.

Uitval voorkomen

Veel werkgevers proberen verzuim door stress te voorkomen door taken te laten vervallen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat dit helpt als iemand al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen. Valt een werknemer uit met een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 242 dagen kwijt.

Het benutten van energiebronnen (hulpbronnen) is de sleutel om werknemers te beschermen tegen psychische aandoeningen. Dit maakt werknemers weerbaar en veerkrachtig. Vaak krijgen mensen energie van iets dat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Deze hulpbronnen zorgen ervoor dat de werknemer beter met de ervaren werkdruk omgaat.

Webinar werkstress voor werknemers

ArboNed organiseert een webinar speciaal voor werknemers over werkstress. Nodig uw werknemers uit dit webinar te bekijken. Aanmelden of terugkijken kan via arboned.nl/werknemer/werkstress.

Toolkit over werkstress

Er is een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen. Bijvoorbeeld tips voor uw werknemer om klachten door stress te voorkomen, een poster en een uitnodiging voor het webinar die u naar uw werknemers kunt sturen. Concreet advies ArboNed biedt diverse mogelijkheden voor de aanpak van stress en andere psychische klachten. Zelf kunt u ook veel doen. Kijk op arboned.nl/werkstress.

Gerelateerde nieuwsberichten