Voorkom uitvallen door stress, door op tijd de signalen te herkennen

Ervaart een werknemer te lang, te veel stress, dan kan dit serieuze gevolgen hebben voor zijn gezondheid en functioneren. Als werkgever kunt u uitval door stress helpen voorkomen. Herken de eerste signalen van werkstress en kom op tijd in actie.

Voorkom uitvallen door stress, door op tijd de signalen te herkennen

Herken de signalen

Kent en herkent u de signalen die kunnen duiden op uitval? Dat is belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering en het verlagen van kosten, maar ook vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap.

Ziet u onderstaande signalen bij een werknemer? Neem dan direct actie. Deze kunnen duiden op psychische klachten, met kans op uitval:

  • Uw werknemer voelt zich moe, heeft een lagere productiviteit en komt mat over. Vraag hem naar de hersteltijd na het werk. Hersteltijd langer dan een uur is een belangrijk signaal dat kan duiden op psychische klachten.
  • Uw werknemer heeft moeite zich te concentreren, prioriteiten te stellen, is vergeetachtig en maakt werk niet af.
  • Uw werknemer wordt steeds cynischer en heeft veel moeite met veranderingen.
  • Uw werknemer is vaker ontevreden, heeft last van stemmingswisselingen en is sneller geïrriteerd dan anders.
  • Uw werknemer heeft steeds meer lichamelijke klachten, een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
  • Uw werknemer meldt zich vaker ziek.

Uitval voorkomen

Veel werkgevers proberen verzuim door stress te voorkomen door tijdelijke acties en het laten vervallen van enkele taken. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat dit helpt als iemand al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen. Valt een werknemer uit met een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 298 dagen kwijt.

Bescherm werknemers tegen psychische aandoeningen, door ze volop gebruik te laten maken van hun energiebronnen (hulpbronnen). Dit maakt werknemers weerbaar en veerkrachtig. Vaak krijgen mensen energie van iets dat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Het zijn voorbeelden van hulpbronnen die ervoor zorgen dat de werknemer beter met de ervaren werkdruk om kan gaan.

Webinar Voorkom uitval door werkstress

Wilt u meer weten over het tegengaan van ongezonde werkstress? Bekijk ons gratis webinar 'Voorkom uitval door werkstress'. Daarin krijgt u onder meer tips en handvatten om signalen van stress op tijd te herkennen en aan te pakken.

Bekijk het webinar