Het is slecht gesteld met de arbeidsveiligheid volgens Inspectie SZW

07 november 2019 bijgewerkt

Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2.500. In 2016 overlijden meer dan 4.000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. Genoeg reden om meer aandacht te besteden aan veiligheid op werkvloer, zo stelt de Inspectie SZW in het rapport 'Staat van Arbeidsveiligheid 2018'. 

Arbeidsveiligheid op de werkvloer moet worden verbeterd volgens Inspectie SZW

Gevaarlijke stoffen

Volgens de Inspectie werken een kleine 60.000 werknemers in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat het bedrijf deze risico’s adequaat beheerst. Voor blootstelling aan asbest gaat het nog eens om 47.000 werknemers. Slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben vier van de vijf risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

Risico's inventariseren

Slechts 27 procent van de bedrijven heeft belangrijke risico’s geïnventariseerd. Dit zijn met name de grote bedrijven, waar 60 procent van de werknemers werkt. Vooral kleine bedrijven hebben vaak geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tegelijkertijd is het aantal ernstige ongevallen bij kleinere bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger bij de middelgrote en grote bedrijven. 

Beroepsziekten

Ruim 4.100 mensen overlijden in 2016 als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80 procent van die slachtoffers is dan al gepensioneerd. Veel beroepsziektes komen namelijk pas na lange tijd aan het licht. De sectoren zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle (nieuwe) beroepsziekten. De meeste beroepsziekten hebben betrekking op rug- en gewrichtsklachten en psychische aandoeningen. Bij beroepsziekten met dodelijke afloop gaat het vooral om kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Vaak zijn deze het gevolg van  blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartsstof. Bedrijfsartsen zijn verplicht beroepsziekten te melden. 

Arbeidsveiligheid in uw bedrijf

Alle cijfers rondom arbeidsveiligheid vindt u in de publicatie Staat van Veiligheid van de Inspectie SZW. Benieuwd hoe u de arbeidsveiligheid binnen uw bedrijf kunt bevorderen én voldoen aan uw wettelijke verplichtingen? ArboNed helpt u met arbo-experts op de verschillende gebieden, passend bij uw bedrijf. Neem contact op met uw vaste contactpersoon hoe wij u bij kunnen staan of neem vrijblijvend contact op met 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer