Hoe helpt u uw medewerkers met het herstel na een burn-out?

Uw medewerker verschijnt na maanden thuis zitten vanwege een burn-out weer op de werkvloer. Hoe zorgt u als er werkgever dan voor dat de re-integratie van uw medewerker soepel verloopt? Senior arbeids- & organisatiepsycholoog Jan Machek geeft u drie belangrijke do's en één absolute don't. 

burn-out

Als werkgever wilt u een burn-out bij uw medewerkers natuurlijk het liefst voorkomen, maar dat is niet eenzijdig mogelijk. Machek: "Een burn-out kunt u niet op de werkvloer voorkomen, maar u kunt als werkgever wél voorkomen dat de werkvloer de plek is waar medewerkers opbranden. Een burn-out is een samenspel van verschillende factoren en het gaat erom hoe uw medewerker daar zelf mee omgaat. Als werkgever kunt u iemand niet beter maken. De werksituatie is relevant, maar niet allesbepalend of de enige oorzaak van een burn-out." 

Wat kunt u doen om een burn-out bij uw medewerkers te voorkomen?

"Samen met uw medewerkers kijken hoe de balans op het werk is," tipt Machek. "Ligt er niet teveel op iemands bord? Zijn de eisen die u als werkgever stelt realistisch? Zoek uit wat de stressoren op het werk zijn. En nog belangrijker, kijk wat de energiebronnen zijn. Die zijn een belangrijke buffer tegen de negatieve gevolgen van stress."

Hulp bij herstel en terugkeer op de werkvloer

Valt uw medewerker toch uit? Dan kunt u als werkgever helpen bij het herstel en de terugkeer op de werkvloer. Machek geeft hiervoor drie belangrijke do's en één absolute don't: 

Do 1: volg het plan voor re-integratie

Krijgt uw medewerker een burn-out? Dan is uw houding net zo bepalend voor het herstel als de inspanningen van uw medewerker zelf. Machek: "Als iemand thuis komt te zitten, dan is wachten niet acceptabel. Volg het stappenplan voor re-integratie. Uw medewerker gaat naar de huisarts, bedrijfsarts en psycholoog. En soms wordt de werkgever gemobiliseerd. Of dat gebeurt, ligt eraan hoe de burn-out is ontstaan. Het kan voorkomen dat u als werkgever deel van het probleem bent. Bijvoorbeeld als arbeidsconflicten voor stress hebben gezorgd." 

Do 2: geef ruimte aan uw medewerker

Als werkgever bepaalt u niet het tempo van de re-integratie. U kunt immers het tempo van herstel ook niet sturen. Machek: "Geef uw medewerker echt de ruimte om te herstellen. Veel medewerkers voelen zich al schuldig over het uitvallen. Vertel uw medewerker daarom niet dat hij onmisbaar is. Voer geen druk uit om uw medewerker weer snel op het werk te laten verschijnen. Een succesvolle re-integratie gaat om het vinden van een nieuwe balans. Dat vraagt van beide kanten flexibiliteit." 

Do 3: blijf contact houden

Veel werkgevers denken dat ze medewerkers met een burn-out vooral met rust moeten laten. Maar dat betekent niet dat u totale radiostilte moet inlassen. Machek: "Het verbonden voelen met een bedrijf, de afdeling en het werk is juist één van de zaken die door een burn-out verdwijnt. Houd dus zeker contact: uw medewerker moet zich straks weer welkom voelen voelen om terug te keren op de werkvloer. Maak hierover wel afspraken. Over wanneer, hoe vaak en op welke manier u contact met elkaar hebt. Vraag uw medewerker waar hij behoefte aan heeft. "

DON'T: op de oude voet verdergaan

Gaat uw medewerker na een burn-out weer aan het werk? "Dan is het belangrijk om een gesprek aan te gaan over hoe nu verder," adviseert Machek. "Het is de bedoeling dat de medewerker terugkeert naar het werk, maar niet op dezelfde voet doorgaat. Geef dus ruimte voor nieuw gedrag, stimuleer en ondersteun uw medewerker bij deze verandering. En stel kritische vragen aan uw medewerker: wat werkt wel en wat niet? Passen de oude werkzaamheden bijvoorbeeld nog wel? En wellicht krijgt uw medewerker meer energie van af en toe een dag thuiswerken. Kortom, luister goed naar de wensen van uw medewerker die terugkeert." 

"Zie de werkvloer als een mooie tuin," besluit Machek. "Als werkgever zorgt u voor vruchtbare grond. U laat de zon schijnen en geeft de boel water. Zo creeert u een goede werkomgeving. Krijgt uw medewerker een burn-out, omdat hij het werk niet meer aankan? Dan is het aan de medewerker om zelf de regie te pakken voor zijn situatie, het liefst samen met de werkgever. Hiervoor is veiligheid nodig, en daar speelt de werkgever een rol. Als werkgever heeft u in ieder geval nooit 100% invloed op hoe de planten of bomen in de tuin groeien." 

Gerelateerde nieuwsberichten