Persbericht: Nieuwe intensieve aanpak om mensen na kanker sneller weer aan het werk te helpen

07 november 2019 bijgewerkt

Een brede alliantie van partijen slaat de handen ineen om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk. 140 mensen met kanker worden de komende 2 jaar met een nieuw ontwikkelde intensieve re-integratieaanpak begeleid. Het doel daarbij is om zoveel mogelijk werknemers duurzaam te re-integreren naar werk. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt bepaald of de re-integratiemethode is geslaagd.

Persbericht: Nieuwe intensieve aanpak om mensen na kanker sneller weer aan het werk te helpen

Jaarlijks krijgen circa 40.000 werknemers de diagnose kanker. Hoewel zij in de beginfase uiteraard andere zaken aan het hoofd hebben dan werk, willen zij doorgaans na de behandeling graag weer aan het werk. Re-integratie van werknemers met kanker verloopt echter vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Uiteindelijk verliest een kwart van hen zijn werk.

Nieuwe aanpak

Verzekeraar a.s.r. met haar merk De Amersfoortse (de opdrachtgever), arbodienst ArboNed en re-integratiebureau Re-turn (de uitvoerders), ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation (de investeerders) hebben nu de handen ineengeslagen om dit probleem aan te pakken. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak om werknemers die herstellende zijn of hersteld zijn van kanker succesvol terug te begeleiden naar het arbeidsproces en uitval te verminderen.

Hoe werkt het?

140 deelnemers krijgen de komende 2 jaar een intensieve begeleiding aangeboden, uitgevoerd door ArboNed en Re-turn. Uitgangspunt voor de nieuwe aanpak is blijven bewegen, zowel op fysiek, mentaal als werkvlak. Dit varieert van het doen van bewegingsoefeningen tot het definiëren van doelstellingen en het leren omgaan met beperkingen. De deelnemers krijgen ondersteuning van coaches die hen met een intensief programma begeleiden. Ook de werkgever is intensief betrokken. Zo wordt hij begeleid bij het voeren van de dialoog met de werknemer.

Health Impact Bond

Voor de nieuwe aanpak is door ABN AMRO een innovatieve financiering ontwikkeld: een Health Impact Bond. De investeerders stellen de benodigde financiering van de re-integratieaanpak beschikbaar en dragen het financiële risico. Ze krijgen pas uitbetaald door de opdrachtgever als de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Onafhankelijke beoordelaars bepalen in hoeverre de beoogde doelstellingen bereikt worden. De opdrachtgever betaalt de investeerders vervolgens uit op basis van de door hem gerealiseerde besparingen op verzuimverzekeringen. De investeerders beogen daarmee zowel een sociaal als een financieel rendement te realiseren.

Ragna van Hummel, oprichter en directeur van Re-turn: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe aanpak, waarbij snelheid, bewegen en structuur centraal staan, werknemers sneller weer aan het werk helpen. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is om na de behandeling weer aan het werk te kunnen. Samen met de andere deelnemende partijen gaan we de kwaliteit van leven van werknemers die herstellen van kanker verhogen.’

Frank Romijn, directeur Inkomensverzekeringen bij a.s.r./De Amersfoortse: ‘Het is mooi dat we ons met deze diverse groep belanghebbenden op een vernieuwende manier kunnen inzetten voor de re-integratie van werknemers met kanker. We willen niet dat deze mensen na de behandeling aan de zijlijn komen te staan, maar dat ze duurzaam inzetbaar zijn en weer normaal kunnen meedraaien in de maatschappij.’

TNO en Tilburg University onderzoeken tot medio 2020 de effecten van de nieuwe re-integratiemethode. ZonMw financiert het grootste deel van het onderzoek. Met het totale project is een bedrag van € 1 miljoen gemoeid.

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer