Voorkomen is beter dan genezen volgens de nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. De overheid heeft daarin duidelijke keuzes gemaakt met meer aandacht voor preventie. De aloude uitspraak beter voorkomen dan genezen is hier dan ook van toepassing.

Wat is een preventiemedewerker?

Zo is het verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener en heeft de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie en de medezeggenschapraad of de OR moet instemmen met diens aanstelling. Alle belangrijkste wijzigingen van de Arbowet staan hier op rij.

Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Het hebben van een preventiemedewerker is wettelijk verplicht sinds 2005. Bij ondernemingen met minder dan 25 werknemers kan de eigenaar/directeur ook die rol op zich nemen. Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken kan zich aanmelden voor deze functie. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker werkt nauw samen met bedrijfsarts en externe arbodeskundigen. Hij of zij is betrokken bij het maken en uitvoeren van de Risicio-inventarisatie en -evaluatie. Zo is de preventiemedewerker een expert binnen het bedrijf en zorgt voor waardevolle uitwisseling van die kennis en expertise. Zo blijven de werknemers duurzaam inzetbaar.

Wanneer is iemand een goede preventiemedewerker?

De wetgever stelt het succes van een preventiemedewerker mede afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. De medezeggenschapsraad /OR moet daarom instemmen met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Dat betekent dat de functie van preventiemedewerker meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. De prominentere rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker.

Gerelateerde nieuwsberichten