Regel uw basiscontract

Leestijd
2 minuten
31 mei 2024 bijgewerkt

Als werkgever bent u voor de Arbowet verplicht een basiscontract te hebben. Ook als u maar één werknemer in dienst heeft met een nul-urencontract. De wetgever vindt dat werkgevers, werknemers en arbodienstverleners gebaat zijn bij duidelijke afspraken. Daarom zijn een aantal basisregels opgesteld, die moeten terugkomen in het basiscontract. Gemakkelijk en snel uw basiscontract regelen, op een moment dat het u uitkomt? Lees snel verder.

Voldoe aan de Arbowet: regel uw basiscontract

Wat is een basiscontract?

In het basiscontract staat beschreven bij welke taken u zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener, een aantal belangrijke bepalingen wat betreft de bedrijfsarts en de verplichting van een klachtenprocedure. En in het basiscontract moet staan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een korte animatie gemaakt over het basiscontract:

Voldoen aan de wet

Als ondernemer bent u ervoor verantwoordelijk dat uw werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Heeft uw organisatie met ArboNed een verzuimabonnement  afgesloten, dan kunt u op basis van de ‘vangnetregeling’ voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt rond het uitvoeren van uw wettelijke taken vanuit het zogenoemde ‘basiscontract’. Concreet betekent dit dat u verplicht bent u door ArboNed (als gecertificeerde arbodienst) te laten ondersteunen bij uw arbotaken, precies zoals de wet ook vereist.

Deze wettelijke arbotaken zijn:

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het toetsen van uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarover adviseren.
  • Het uitvoeren van het Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) bij uw werknemers.
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring (indien van toepassing).
  • Bieden van de mogelijkheid om de (bedrijfs)arts te consulteren (bijvoorbeeld via een open spreekuur bij de (bedrijfs)arts).
  • Bezoek aan de werkplek: de (bedrijfs)arts moet iedere werkplek vrij kunnen bezoeken.


Activiteitenoverzicht

In het activiteitenoverzicht van het contract dat u met ArboNed of via uw
verzuimverzekeraar met ArboNed als uitvoerder van de dienstverlening heeft afgesloten, ziet u welke activiteiten wel en niet in uw abonnement zijn opgenomen. ArboNed brengt de kosten voor de activiteiten die niet zijn inbegrepen (op offertebasis) apart in rekening. De tarieven van deze activiteiten zijn terug te vinden in het tarievenoverzicht van het geldende jaar.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bij ArboNed regelt u het basiscontract gemakkelijk online, met een paar klikken op de knop. Door het afsluiten van een verzuimabonnement dat bij uw onderneming past, bent u verzekerd van een basiscontract. Zo regelt u uw basiscontract op een moment dat het u uitkomt, dat kan ook ’s avonds, of in het weekend zijn.

Verzuimabonnement dat bij uw onderneming past

Met een verzuimabonnement bij ArboNed bent u aangesloten bij een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland. U bepaalt hoe én wanneer wij in actie komen. Scherp op de bal zitten en direct actie op de dag van de ziekmelding? Of het eerst even aankijken, zelf de regie pakken en later ArboNed inschakelen? U beslist zodat het abonnement het best bij uw onderneming past.

Direct basiscontract afsluiten

Training Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit dus wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Gerelateerde nieuwsberichten

Wet verbetering poortwachter
06 augustus 2019

Wet verbetering poortwachter

Lees meer
Voorkom boetes, zorg voor een actuele RI&E
21 augustus 2018

Voorkom boetes, zorg voor een actuele RI&E

Lees meer