Regel uw basiscontract

Als werkgever bent u voor de Arbowet verplicht een basiscontract te hebben. Ook als u maar één werknemer in dienst heeft met een nul-urencontract. De wetgever vindt dat werkgevers, werknemers en arbodienstverleners gebaat zijn bij duidelijke afspraken. Daarom zijn een aantal basisregels opgesteld, die moeten terugkomen in het basiscontract. Gemakkelijk en snel uw basiscontract regelen, op een moment dat het u uitkomt? Lees snel verder.

Voldoe aan de Arbowet: regel uw basiscontract

Wat is een basiscontract?

In het basiscontract staat beschreven bij welke taken u zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener, een aantal belangrijke bepalingen wat betreft de bedrijfsarts en de verplichting van een klachtenprocedure. En in het basiscontract moet staan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een korte animatie gemaakt over het basiscontract:

Voldoen aan de wet

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van uw wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bij ArboNed regelt u het basiscontract gemakkelijk online, met een paar klikken op de knop. Door het afsluiten van een verzuimabonnement dat bij uw onderneming past, bent u verzekerd van een basiscontract. Zo regelt u uw basiscontract op een moment dat het u uitkomt, dat kan ook ’s avonds, of in het weekend zijn.

Verzuimabonnement dat bij uw onderneming past

Met een verzuimabonnement bij ArboNed bent u aangesloten bij een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland. U bepaalt hoe én wanneer wij in actie komen. Scherp op de bal zitten en direct actie op de dag van de ziekmelding? Of het eerst even aankijken, zelf de regie pakken en later ArboNed inschakelen? U beslist zodat het abonnement het best bij uw onderneming past.

Direct basiscontract afsluiten

Training preventiemedewerker

In het basiscontract wordt gesproken over het contact van uw preventiemedewerker met de bedrijfsarts. Heeft u nog geen preventiemedewerker aangesteld? ArboNed leidt (aankomende) preventiemedewerkers op in een praktische training van één dag. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten