Wijzigingen in de wet- en regelgeving rond gezond en veilig werken

Wilt u ook in het nieuwe jaar werken aan het voorkomen en verlagen van verzuim? Houd dan rekening met een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving rond gezond en veilig werken die in 2024 van kracht gaan.

Wijzigingen wet- en regelgeving gezond en veilig werken 2024
  1. Thuiswerken: In september 2023 verwierp de Eerste Kamer de Wet Werken waar je wilt. Daardoor blijft in 2024 de Wet Flexibel werken uit 2016 van kracht. Hiermee hebben medewerkers het recht om verzoeken in te dienen om (deels) thuis te werken. Als een werkgever hier niet aan wil voldoen, dan is overleg met de indiener verplicht.
  1. Opleiding bedrijfsartsen: Voor 2024 heeft het kabinet geld gereserveerd om bedrijfsartsen op te leiden. Hiermee wordt het tekort aan praktijkopleiders verminderd en wordt de kwaliteit van de bedrijfsarts en de arbeidsgerelateerde zorg gewaarborgd.
  1. Vertrouwenspersoon verplicht: De Tweede Kamer heeft in 2023 het wetsvoorstel aangenomen dat bedrijven met minstens tien medewerkers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan een interne of een externe vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld via een arbodienst, zijn. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.
  2. Verplichte gedragscode grensoverschrijdend gedrag: Het kabinet heeft een actieprogramma gelanceerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarnaast werkt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2024 aan wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers.
  1. Dubbele meldplicht ernstig bedrijfsongeval uitzendkracht: In 2024 of 2025 wordt een nieuwe wet van kracht waardoor zowel het inlenend bedrijf als het uitzendbureau verplicht zijn een ernstig bedrijfsongeval van een uitzendkracht te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
  2. Asbestregelgeving: Waarschijnlijk wordt eind 2024 nieuwe regelgeving rond asbestverwijdering van kracht. Risicovolle B-toepassingen van asbest, zoals asbestkarton en spuitasbest, mogen alleen worden verwijderd door gecertificeerde verwijderingsbedrijven.
  3. Compensatie werken met gevaarlijke stoffen: De Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TGB) geeft medewerkers, die door hun werk met gevaarlijke stoffen beroepsziekten hebben opgelopen, een eenmalige tegemoetkoming. In 2024 wordt de TGB uitgebreid met enkele nieuwe beroepsziekten.
  1. Aanpassing regels loondoorbetaling bij ziekte: Het kabinet werkt in 2024 aan aanpassing van de regels van loondoorbetaling bij ziekte. Kleine en middelgrote werkgevers krijgen zo eerder duidelijkheid over de mogelijkheid voor vervangen een langdurig zieke medewerker.

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer