NOGEPA

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) behartigt de belangen van booreilanden en olieplatformen, die werken op basis van een Nederlandse vergunning. Het Offshore Medical Center (OMC) van ArboNed beschikt over NOGEPA erkende keuringsartsen, die verschillende medische keuringen voor de off-shore uitvoeren. Het personeel van een booreiland of olieplatform kan in het OMC terecht voor een verschillende offshore keuringen.

Waarom een offshore keuring volgens NOGEPA richtlijnen?

De doelstelling van NOGEPA is gericht op het stimuleren van efficiënte, veilige en milieubewuste methoden voor het winnen van olie en gas. Daarnaast heeft de organisatie keuringsrichtlijnen opgesteld, om een veilige en gezonde werkomgeving op een booreiland of olieplatform te waarborgen. Offshore keuringen zijn verplichte onderzoeken voor off-shore werknemers, waarbij wordt beoordeeld of uw werknemer geschikt is voor zijn functie. Deze medische keuringen worden op basis van de NOGEPA-keuringsrichtlijnen uitgevoerd. 

Elke OMC bedrijfsarts van ArboNed is door het NOGEPA gecertificeerd. Onze medische keuringen worden uitgevoerd volgens alle richtlijnen en leidraden, die gericht zijn op het beschermen van werknemers tegen mogelijke gezondheidsrisico’s. Tijdens de medische keuring wordt door de bedrijfsarts beoordeeld of er sprake is van een gevaar voor de veiligheid en gezondheid uw werknemer.

Verplichte offshore keuring via het OMC van ArboNed

Kiest u ervoor om uw offshore keuring uit te laten voeren in het OMC van ArboNed, dan bent u ervan verzekerd dat het medisch onderzoek door een gecertificeerde keuringsarts wordt uitgevoerd. Voor aanvang zal de keurend arts u informeren over de inhoud van het onderzoek en de procedures van de verschillende testen. Tijdens de keuring zal de bedrijfsarts al uw fysieke en mentale gezondheidsrisico’s signaleren en in kaart brengen. Onze NOGEPA keuringsartsen zijn als geen ander op de hoogte van de specifieke arbeidsomstandigheden op een booreiland of olieplatform. Bij het uitvoeren van offshore keuringen wordt rekening gehouden met de specifieke eisen op het gebied van belastbaarheid en overige functie-eisen, die betrekking hebben op het uitvoeren van off-shore werkzaamheden.

De uitslag van de NOGEPA erkende medische keuring

Na de medische keuring zal onze NOGEPA gecertificeerde bedrijfsarts in een persoonlijk gesprek met uw werknemer het resultaat van het onderzoek bespreken. De keuringsarts zal uw werknemer uitgebreid informeren over de consequenties van de keuring. Vervolgens komt uit de beoordeling naar voren of uw werknemer geschikt is voor de functie. Daarnaast worden diverse tips aangedragen, die helpen bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid tijdens het werk op een booreiland of olieplatform. Aan de hand van de medische keuring krijgt uw werknemer een duidelijk beeld van de gezondheidsrisico’s en inzicht in de mogelijke gevaren die tijdens de uitoefening van de functie kunnen ontstaan.

Het OMC van ArboNed biedt niet alleen de mogelijkheid om offshore keuringen te laten uitvoeren, maar ook diverse andere medische keuringen, zoals een keuring voor bezoekers op een booreiland, een keuring ERT en een scheepvaartkeuring.

Wilt u meer informatie over de NOGEPA offshore keuring, of heeft u aanvullende vragen over ons OMC? Neem dan gerust contact met ons op via 0223 66 83 12 of stuur ons een bericht.