Booreiland

Werken op een booreiland of olieplatform vraagt zowel lichamelijk als mentaal veel van werknemers. Als een offshore werknemer niet in staat is om optimaal te functioneren, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van de werknemer zelf en de overige werknemers op het booreiland. In noodgevallen zijn hulpdiensten niet direct voorhanden. Alle medewerkers in de offshore industrie moeten daarom medisch goedgekeurd worden, voordat zij daadwerkelijk werkzaamheden op booreilanden mogen uitvoeren. De offshore keuring is een voorbeeld van een verplicht medisch onderzoek, die specifiek is afgestemd op alle mogelijke risico’s van het werken op een productieplatform of olieplatform.

Werken op een booreiland vereist een offshore keuring

Werken op een booreiland vereist een bepaalde mate van mentale en fysieke fitheid. Het is daarom uiterst belangrijk dat elke werknemer medisch geschikt is om zijn functie off-shore naar behoren uit te voeren. Aan de hand van een offshore keuring wordt beoordeeld of de medewerker fit genoeg is om op een productieplatform of olieplatform te werken. De doelstelling van het medisch onderzoek is om uw werknemers en het Emergency Response Team te beschermen tegen zowel fysieke als mentale gezondheidsrisico’s, door alle risico’s tijdig te signaleren en te voorkomen. 

In het Offshore Medical Center (OMC) van ArboNed kunt u deze verplichte medische keuring laten uitvoeren. Onze keuringen voor booreilanden zijn op basis van alle NOGEPA-richtlijnen opgesteld. Deze keuringsrichtlijnen zijn gericht op het waarborgen van veilige en gezonde omstandigheden voor zowel het personeel als bezoekers van booreilanden. Al onze keuringsartsen zijn tevens door NOGEPA gecertificeerd. Elke OMC bedrijfsarts is op de hoogte van alle functie-eisen en omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens het werken op een booreiland.

Offshore werken op een productieplatform of olieplatform

Gaat uw werknemer voor het eerst offshore werken? Dan is uw medewerker verplicht om deel te nemen aan de medische keuring. Laat tijdig een offshore keuring in ons OMC uitvoeren, zodat u ervan verzekerd bent dat uw werknemer medisch fit genoeg is om op een booreiland te werken. Aan de hand van deze medische keuringen kunt u rekenen op gezonde en fitte werknemers, die de mogelijke gevaren op booreilanden goed in weten te schatten. Het resultaat van een offshore keuring komt de veiligheid van uw werknemers ten goede en draagt daarnaast bij aan de algehele veiligheid op het booreiland of olieplatform.

Verplichte medische keuring voor booreilanden

De verplichte medische keuring voor werken op een booreiland wordt uitgevoerd door een van onze ervaren OMC keuringsartsen. Het onderzoek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. De NOGEPA gecertificeerde bedrijfsarts neemt een vragenlijst me uw werknemer door en voert een aantal lichamelijke testen uit. Het onderzoek is afgestemd op de functie-eisen van de medewerker en de specifieke arbeidsomstandigheden op booreilanden. Na afloop van het onderzoek zal de keuringsarts uw werknemer persoonlijk informeren over de beoordeling van de geschiktheid voor de functie op het booreiland of olieplatfom.

Wilt u meer informatie over onze medische keuringen voor het werken op een booreiland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via op via 0223 66 83 12 of stuur ons een bericht.