Arbeidsdeskundige

Leestijd
2 minuten
27 mei 2024 bijgewerkt

Specialist op het gebied van re-integratie

De arbeidsdeskundige zoekt naar mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

De wet verplicht werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken, bijvoorbeeld door het inzetten van een arbeidsdeskundige. Als u dit niet doet, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA.

Dit doet de arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is expert op het gebied van de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

  • Kan uw werknemer re-integreren in zijn eigen werk, of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan de werknemer doen?
  • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?
  • Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt?
  • Zijn er mogelijkheden voor het om- of bijscholen van uw werknemer?
  • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?

 

Adequate ondersteuning

Een arbeidsdeskundige biedt u de juiste ondersteuning, gericht op individuele situaties:

Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO)

Een ARO geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Het advies wordt vastgelegd in een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen. 

Eigenrisicodragerschap WGA

Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan adviseert en ondersteunt de arbeidsdeskundige u bij alle processen op dit gebied. 

Voorlichting en advies

Een arbeidsdeskundige kan u ook helpen met advies over organisatiebrede re-integratievraagstukken. Bijvoorbeeld door ondersteuning aan preventiemedewerkers en/of voorlichting aan leidinggevenden of HR-managers. Voorlichting over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, en in het bijzonder over hoe u moet omgaan met UWV-trajecten.

De voordelen voor u als werkgever

  • Vakkundig en praktisch advies bij re-integratie.
  • Aanpak gericht op het voorkomen van langdurig verzuim.
  • Altijd een individuele aanpak.
  • Kostenbesparing.

Meer informatie?

Benieuwd wat ArboNed voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact op met het dichtstbijzijnde kantoor in uw regio.

Neem contact met ons op

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer