Arbeidsdeskundige

Specialist op het gebied van re-integratie

De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

De wet verplicht de werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken, bijvoorbeeld met de inzet van een arbeidsdeskundige. Als u dit niet doet, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA.

De arbeidsdeskundige

Leaflet

Arbeidsdeskundige

pdf, 98.7 kB

Dit doet de arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

 • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?

 • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
 • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?
 • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
 • Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt?
 • Zijn er mogelijkheden voor het om- of bijscholen van uw werknemer?

Adequate ondersteuning

Wat betreft de inzet van een arbeidsdeskundige bieden wij diverse diensten, gericht op individuele situaties:

 • Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO)
  Een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Het advies wordt vastgelegd in een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen. Lees meer over het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek.
 • Arbeidsdeskundige check
  Met de multidisciplinaire check beoordeelt de arbeidsdeskundige aan de hand van het dossier of de re-integratiemogelijkheden voldoende benut worden. Zo ja; welke mogelijkheden zijn er? En hoe kan de re-integratie worden versneld? Lees meer over de arbeidsdeskundige check.
 • Eigenrisicodragerschap WGA
  Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan hebt u een 10-jarige verplichting tot re-integratie. De arbeidsdeskundige adviseert en ondersteunt u bij alle processen rondom eigenrisicodragerschap. Lees meer over eigenrisicodragerschap WGA.
 • Voorlichting en advies
  Naast de bovenstaande diensten kan een arbeidsdeskundige ook helpen met advies over organisatiebrede re-integratievraagstukken. Bijvoorbeeld door ondersteuning aan preventiewerknemers en/of voorlichting aan leidinggevenden of HR managers. Voorlichting over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, en in het bijzonder over hoe om te gaan met UWV-trajecten.

De voordelen voor u

 • Vakkundig en praktisch advies bij re-integratie
 • Aanpak gericht op het voorkomen van langdurig verzuim
 • Altijd een individuele aanpak
 • Kostenbesparing voor u als werkgever

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen