academy-lachen

ArboNed Academy: het opleidingsinstituut voor een gezond werkend Nederland

Met onze fysieke en online trainingen kunt u verzuim aanpakken én voorkomen. 

Locatie
Thema

Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Deze training helpt u stevige basiskennis op te doen over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
 • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training bent u in staat om gesprekken te voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers te adviseren over het vervolg na een melding. De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches.

Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon ondersteunt hierbij.

Vervult u in uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon? Dan is deze training geschikt voor u. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat u het vertrouwen heeft van uw organisatie.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Creëer een sociaal veilige werkomgeving

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden. Een werkomgeving waarin uw werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken. En ook een omgeving waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of pesten. Belangrijk, want een sociaal veilige werkomgeving draagt bij aan een open en prettige werksfeer en zorgt ervoor dat u uw medewerkers duurzaam inzetbaar kunt houden.

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving binnen uw bedrijf. Deze training biedt u als leidinggevende onder meer handvaten om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, te voorkomen en tegen te gaan en geeft instrumenten om de ervaren veiligheid te monitoren om zo tijdig actie te kunnen ondernemen.

Resultaat

Na de training:

 • Beschikt u over praktische handvaten waarmee u nog beter in staat bent om een sociaal veilige werkomgeving binnen uw team te creëren.
 • Herkent u de signalen van sociale onveiligheid binnen uw bedrijf.
 • Bent u in staat om de geleerde gesprekstechnieken in de praktijk te gebruiken en zo situaties van ongewenst en gewenst gedrag met uw team te bespreken.
 • Weet u alles over de wet- en regelgeving met betrekking tot het zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving binnen uw bedrijf.
 • Bent u bewust van het belang van goed leiderschap en weet u hoe een voorbeeldrol te vervullen voor uw werkomgeving.
 • Weet u hoe u een plan van aanpak voor het creëren van een sociaal veilige werkomgeving opstelt. 
Voor wie

Deze training is geschikt voor leidinggevenden, teamcoördinatoren en HR-functionarissen, die een sleutelrol kunnen spelen in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving. 

Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in de praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training;
 • het boek Psychologische veiligheid;
 • een certificaat;
 • het benodigde studiemateriaal;
 • catering op locatie.

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW).
 • De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (o.a. RI&E, Arbocatalogus).
 • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor.

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Na de training bent u in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren en kunt u uw organisatie adviseren over de aanpak van die risico’s.

Voor wie

Bent u de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor u! Specifieke voorkennis is niet vereist.

U schrijft zich in voor deze training via uw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op via academy@arboned.nl of 030-299 63 63. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een handig boek en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Externe trainingen: bedrijfshulpverlening (BHV)

ArboNed biedt een breed scala aan trainingen verzorgd door eigen professionals. Om onze klanten een zo breed en praktisch mogelijk aanbod te doen, werken we ook samen met derden. Dit doen we op onderwerpen die dicht tegen onze dienstverlening liggen, maar niet onze expertise zijn.

Training bij u op de werkvloer

Neem contact op met de afdeling Salessupport voor onze incompany oplossingen via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 63 63