Werkplekonderzoek

Het integraal werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Het werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress

Direct werkplekonderzoek afsluiten

Uw voordelen

  • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
  • Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Handvatten om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken

Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage. Ter plekke wordt, indien mogelijk, de werkplek op de juiste manier ingesteld en advies gegeven voor een juiste werkhouding.

Indien nodig spreekt de consultant na afloop van het onderzoek een evaluatiemoment af met uw werknemer. Tijdens de evaluatie informeert hij hoe het gaat, en of het gelukt is om de adviezen in de praktijk te brengen.

Gezond en prettig werken voorkomt verzuim

Voor werknemers zonder lichamelijke klachten is de online thuiswerkplek-check geschikt. Hiermee voorkomt u klachten die het thuiswerken kan veroorzaken en u ontvangt praktische handvatten om de thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten. 

Wilt u zelf iemand binnen uw organisatie verantwoordelijk stellen voor de inrichting van de werkplek? In de training ergocoach wordt u opgeleid tot ergocoach beeldschermwerk binnen uw organisatie en helpt u de kantoor- als thuiswerkplek gezond in te richten. 

Online thuiswerkplek-check

Uw werknemer werkt voor een langere tijd vanuit huis. Niet iedereen heeft thuis een ingerichte kantoorwerkplek. Met onze preventieve online thuiswerkplek-check voor beeldschermwerk krijgt uw werknemer advies van onze ergonoom. Uw werknemer kan zijn thuiswerkplek daarna zo goed mogelijk inrichten, ook als hij geen ingerichte kantoorwerkplek heeft. Zo kunt u nek- en schouderklachten bij uw werknemer door het thuiswerken voorkomen. 

Lees meer over de online thuiswerkplek-check

Training ergocoach beeldschermwerkplek 

Een ergocoach is de expert die collega’s adviseert en faciliteert met het instellen van de beeldschermwerkplek, ook thuis. Hij kent de risico's van het werken met een beeldscherm en voorkomt gezondheidsklachten met preventieve maatregelen. In onze training wordt u of uw werknemer opgeleid tot ergocoach beeldschermwerk binnen uw organisatie en helpt u de kantoor- als thuiswerkplek gezond en op maat in te richten. 

Volg de training ergocoach beeldschermwerkplek

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen