Werkplekonderzoek

Het integraal werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Het werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress

Direct werkplekonderzoek afsluiten

Uw voordelen

  • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
  • Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Handvatten om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken

Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage. Ter plekke wordt, indien mogelijk, de werkplek op de juiste manier ingesteld en advies gegeven voor een juiste werkhouding.

Indien nodig spreekt de consultant na afloop van het onderzoek een evaluatiemoment af met uw werknemer. Tijdens de evaluatie informeert hij hoe het gaat, en of het gelukt is om de adviezen in de praktijk te brengen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen