Meer grip op verzuim door de verzuimtraining van ArboNed

  • 26 september 2019 aangemaakt
  • 16 januari 2020 bijgewerkt

Een duidelijke rolverdeling en meer betrokkenheid van leidinggevende als het gaat om verzuim, dat was de wens van ‘de Facultatieve Groep’. ArboNed gaf advies over deze verschuiving én zorgde ervoor dat de leidinggevenden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. De nieuwe aanpak werkt, want in korte tijd daalde het verzuim van 5,5% naar 3,1%

“Met eigen vestigingen in 10 verschillende landen en bijna 800 medewerkers, is ‘de Facultatieve Groep’ een internationale speler binnen de uitvaartbranche. Vanuit diverse werkmaatschappijen en regio’s werken er in Nederland zo’n 200 mensen. De regie ligt bij HR wat verzuim betreft, wij bewaken het verzuimproces. Maar de leidinggevenden spelen nu ook een actieve rol en worden meer betrokken als een medewerker uitvalt. Met de juiste kennis en vaardigheden krijgen ze meer grip op verzuim en dat heeft een positief effect op onze verzuimcijfers.”

De klantvraag

Door de verzuimbegeleiding anders te organiseren, wilde ‘de Facultatieve Groep’ het verzuimpercentage verlagen. Een impactvolle aanpassing in het verzuimproces waren aanpassingen in de rol van de leidinggevenden. Zij hebben nu het eerste contact met de uitgevallen medewerker. Een leidinggevende kent de medewerker en weet wat er speelt op de werkvloer en is daarom dé persoon om verzuim aan te pakken. Daarnaast worden zij gedurende de verzuimperiode meer betrokken bij het proces en spelen dus een actieve rol. Belangrijke voorwaarde is dat de leidinggevenden moeten beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. ArboNed verzorgde daarom een verzuimtraining voor alle leidinggevenden.

Over de samenwerking

De samenwerking tussen ‘de Facultatieve Groep’ en ArboNed bestaat al meer dan 10 jaar. ArboNed kent de organisatie dus goed en kon zo een praktijkgerichte verzuimtraining op maat maken, aangepast aan de bedrijfscultuur en de huidige situatie. Rekening houdend met de landelijke spreiding van alle vestigingen van ‘de Facultatieve Groep’, organiseerde ArboNed de training op een van haar vestigingen in het midden van het land.

Na het volgen van de verzuimtraining weten de leidinggevenden nu welke mogelijkheden zij hebben om verzuim­ (gedrag) op een positieve manier te beïnvloeden. Ze zijn in staat om op deskundige wijze een verzuimgesprek te voeren met hun medewerkers. En zijn op de hoogte van de actuele wetten en regels omtrent verzuim.

Naast het volgen van de verzuimtraining, hebben de leidinggevenden ook uitgebreid gesproken met hun bedrijfsarts tijdens een sociaal medisch teamoverleg. Ook vindt periodiek overleg plaats met de accountmanager van ArboNed en HR. Dit levert waardevolle informatie op: wat gaat er goed, wat kan er beter? Waar lopen leidinggevenden nog tegenaan? Hoe ervaren de medewerkers de nieuwe aanpak? Door alle resultaten en bevindingen te delen in een managementrapportage, maakt ‘de Facultatieve Groep’ inzichtelijk wat de wijzigingen in de verzuimaanpak opleveren. De positieve weg die is ingeslagen, is een stimulans om de volgende stap te zetten: sturen op preventie van verzuim.

Cijfers en resultaten

  • Verzuimdaling van 5,5% naar 3,1%
  • Bewustwording bij leidinggevenden van hun invloed op verzuim
  • Praktische tips en handvatten om verzuim te beheersen

Succesvol in deze casus

  • Een duidelijke rolverdeling en meer betrokkenheid van leidinggevende als het gaat om verzuim
  • Draagvlak creëren door inzicht te geven in de effecten
  • Praktijkgerichte verzuimtraining om kennis en vaardigheden van leidinggevenden te vergroten

Meer weten? U kunt terecht bij uw vaste contactpersoon van ArboNed. Of neem contact op via 030 299 64 44 of info@arboned.nl.

Training Verzuimmanagement

De Facultatieve Groep volgde een training Verzuimmanagement met praktische tips en handvatten om verzuim te beheersen. ArboNed Academy biedt deze training voor individuele inschrijvingen. 

Meer informatie