Werken bij koud weer

  • 22 januari 2019 aangemaakt
  • 27 maart 2019 bijgewerkt

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed werken en bovendien ziek worden. Dit geldt niet alleen voor mensen die buiten werken maar ook voor werknemers in onverwarmde loodsen of koelcellen. Wij geven tips om de risico’s te verkleinen.

Werken bij koud weer, 6 tips

Kou doet het risico op arbeidsongevallen toenemen. Het kan gaan om bijvoorbeeld verstijving, waardoor de behendigheid afneemt en het bijvoorbeeld moeilijker wordt om werkinstrumenten accuraat te bedienen of het kan de werkomgeving tot een gevaarlijke plek maken omdat er risico ontstaat om uit te glijden.

Maatregelen die u als werkgever kunt treffen om gezondheidsschade te voorkomen:

  • Zorg voor voldoende en goede werkende warmtebronnen
  • Scherm de werkplek af van kou, wind, regen of sneeuw
  • Voorkom contact met koude materialen.

Als de kou niet vermeden kan worden op de werkplek, moet de werkgever:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen;
  • de duur van de werkzaamheden verkorten;
  • de werkzaamheden laten afwisselen met werk op een warme werkplek.

Wanneer is het te koud?

Volgens de FNV is er bij temperaturen boven de 15 °C vaak geen direct risico. Onder de 15 °C is er bescherming als extra kleding en handschoenen nodig. Bij een gevoelstemperatuur van -6 °C of lager vindt de FNV dat werken niet meer verantwoord is. In de bouw mogen de werknemers dan het werk buiten neerleggen.

Risico-inventarisatie en –evaluatie

Heeft u vaker te maken met kou, is het belangrijk een verdiepingsonderzoek uit te voeren bij uw Risico-inventarisatie en –evaluatie. Een arbeidshygiënist kan u hierbij helpen.

Meer over de arbeidshygiënist