Subsidie duurzame inzetbaarheid

  • leestijd: 1 minuten
  • 03 april 2019 aangemaakt
  • 02 april 2019 bijgewerkt

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werknemers. Dit zorgt ervoor dat zij tot aan pensionering duurzaam aan het werk zijn én blijven. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft daarvoor onder andere subsidies beschikbaar gesteld. Want door te investeren in werkenden wordt gezorgd dat zij zich makkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

duurzaam inzetbaarheid traject

Zo stelt het fonds subsidie beschikbaar via het ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI). Het gaat om omvangrijke projecten (minimaal €12.000). Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het project kent twee vormen namelijk:

  • het krijgen van advies met bijbehorend plan en
  • begeleiding die u nodig heeft bij het uitvoeren of toepassen van het advies (exclusief reis- of verblijfkosten).

Het ESF subsidieert geen trajecten op het gebied van procesverbetering, scholing of technische innovatie. Ook voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van een wettelijke verplichting, zoals de Arbowet, kan geen subsidie worden aangevraagd.

Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Bedrijven of instellingen met minimaal twee werknemers in dienst kunnen ESF-DI aanvragen. Een adviestraject mag maximaal twaalf maanden duren en moet dus minimaal €12.000 kosten. U mag pas beginnen met het traject zodra u schriftelijk bericht hebt gekregen dat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De subsidie moet worden aangevraagd voordat u met het traject begint. Dat gaat middels een aanvraagronde. In 2019 is die van 8 april tot en met 12 april. U kunt zich daarvoor hier registreren. 

ESF-subsidie aanvragen en verantwoorden

Voor het aanvragen van de subsidie zijn financiële, juridische en administratieve voorwaarden van toepassing. Hierover informeren wij u graag. Bel ons op 030 299 62 77 of mail salessupport@arboned.nl.