Zorg voor duurzame inzetbaarheid door samen te werken aan werkstress

 

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Voorkom verzuim door stress.

 

 

Van het totale verzuim, valt bijna een kwart van de werknemers uit door stress. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld maar liefst 8 maanden kwijt. Als u weet dat één verzuimdag al snel € 250 kost, dan is niets doen geen optie. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. ArboNed helpt u hierbij.

Verminder en voorkom verzuim door werkstress

Training omgaan met verzuim door stress

Stressklachten zijn de belangrijkste verzuimoorzaak onder jonge werknemers. Met onze praktische training 'omgaan met verzuim door stress' leert u stress bij werknemers te voorkomen, de signalen te herkennen en de oorzaak aan te pakken. De training is bedoeld voor leidinggevenden en HR-adviseurs die kampen met een hoog psychisch verzuim of te maken hebben met werknemers die een hoge werkdruk en/of stressklachten ervaren.

Boek direct de training

Toolkit omgaan met werkstress

ArboNed staat op meerdere manieren stil bij het herkennen van stress en voorkomen van verzuim door stress. Veel ondernemers ervaren namelijk geregeld stress. Door een hoge werkdruk, veel (financiële) verantwoordelijkheden, maar ook door zorgen met of over hun werknemers. ArboNed heeft een toolkit samengesteld die deze ondernemers kan helpen. Zo geven we praktische tips om beter met stress om te gaan en bieden we praktische handvatten om verzuim door stress te voorkomen. 

Gratis toolkit met hulpmiddelen

 

 

Achtergrond
  • Start
  • 1
  • 2
  • 3
  • Uitslag

Werkstress test
Ervaart u te veel stress?

Doe de test!

Heeft u de afgelopen maand gepiekerd?

Nee, helemaal niet Ja, soms Ja, regelmatig Ja, vaak Ja, altijd

Voelde u zich de afgelopen maand lusteloos?

Nee, helemaal niet Ja, soms Ja, regelmatig Ja, vaak Ja, altijd

Was u de afgelopen maand gespannen?

Nee, helemaal niet Ja, soms Ja, regelmatig Ja, vaak Ja, altijd

Ik ben:

Bekijk de uitslag!

Cijfers uit onderzoek ArboNed naar de ontwikkelingen in verzuim van het Midden- en kleinbedrijf in Nederland (tot 200 werknemers), november 2017.

Feiten en cijfers over werkstress

Wat doet ArboNed om verzuim door stress te voorkomen?

Training 'Omgaan met verzuim door stress'

ArboNed heeft een speciale training voor leidinggevenden en HR-adviseurs om de vervelende gevolgen van stress te voorkomen. Bij de training 'Omgaan met verzuim door stress' leert u stress te herkennen en begrijpen. Ook krijgt u handvatten bij het omgaan met werkdruk en stress om zo verzuim door stress te voorkomen. 

Boek direct de training

Direct inzicht in risico's

Werken uw werknemers zo hard dat u bang bent dat ze uitvallen? Met een preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed brengt u de gezondheid van uw werknemers in kaart. Zo kunt u gericht maatregelen treffen en zo uitval voorkomen. Bijvoorbeeld met de leefstijlprogramma’s van ArboNed.

Herken de signalen 

Als een werknemer veel stress door werk ervaart, hanteren veel werkgevers een aanpak die zich richt op het verminderen van de werkdruk. Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat dit helpt als iemand al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om verzuim door werkstress en langdurig uitval te voorkomen en écht aan te pakken. 

Psychosociale begeleiding

Uit onderzoek van TNO blijkt dat werkgerelateerd verzuim vaak door psychische klachten wordt veroorzaakt. Het kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Met psychosociale begeleiding ondersteunen de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed u en uw werknemers om (langdurig) uitval te voorkomen.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

U bent wettelijk verplicht beleid op Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te hebben. Daarin wordt de aanpak op onwenselijke situaties vastgelegd, waaronder te hoge werkdruk. Heeft u al een PSA beleid? En welke zaken moet u in zo’n beleid benoemen? 

Slapen en werk

Ligt u weleens wakker van het werk? Maar liefst ongeveer 30% van de Nederlanders heeft slaapklachten. Voor mensen met onregelmatige werktijden ligt dit percentage zelfs tussen de 42% en 68%. Slaapproblemen kosten de Nederlandse economie jaarlijks naar schatting 3 tot 4,5 miljard euro. Niet goed slapen heeft  grote invloed op werk. Het leidt tot hoger verzuim, meer ongevallen en lagere productiviteit. 

Veelgestelde vragen over werkstress

Is werkstress hetzelfde als stress? Wat zijn de symptomen van werkstress? En wat is een burn-out? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord in onze veelgestelde vragen.

Alles over werkstress uitgelegd

Stress in beeld

Hoe ontstaat stress?

 

Ervaringsdeskundigen aan het woord 

 

Wat kan een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed voor u doen?

Er zijn verschillende soorten stress bij werkgevers. Soms heeft te maken met financiële onzekerheid of een hoge werkdruk. Maar een niet onbelangrijke stressor is ‘gedoe’ onder personeel. Wij interviewen Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed. Wat kan zij voor u betekenen?

Lees het interview

Hoe houdt u werk en privé in balans?

Tijdens het webinar ‘Omgaan met werkstress, energiek aan het werk’, krijgt u - in de vorm van een online training - in drie kwartier inzicht en tips hoe u beter met werkstress kunt omgaan. Hiernaast ziet u een samenvatting van het webinar.

Complete webinar terugzien?

Week van de Werkstress 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderkent de stress-problematiek op het werk, en vraagt elk jaar aandacht voor werkstress. Stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Het ministerie roept werkgevers en werknemers op om met elkaar in gesprek te gaan over werkstress. Tijdens de Week van de Werkstress - die plaatsvond van 13 tot en met 16 november 2017 -  organiseerden bedrijven in het hele land activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. ArboNed stond deze week extra stil bij de werkstress van de ondernemer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen