5 tips om fysieke belasting aan te pakken

Leestijd
2 minuten
25 maart 2024 bijgewerkt

Fysieke klachten zijn een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Te zwaar tillen, langdurig staan, werken met trillend gereedschap en een ongunstige werkhouding kunnen hieraan bijdragen. Maar ook te weinig bewegen of te lang zitten kan schadelijk zijn voor de gezondheid van uw medewerkers. Hoe kunt u deze problemen aanpakken? Wij geven u vijf waardevolle tips:

Voorkom fysieke belasting: 5 tips

1. Zorg voor een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Bij het opstellen van de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u alle vormen van fysieke belasting in kaart en beschrijft u de mogelijke risico's. Door dit grondig te doen, kunt u passende maatregelen treffen om fysieke belasting te verminderen en zo bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving.  

2. Ga aan de slag met de verdiepende RI&E

Indien blijkt dat ervoor of tijdens het opstellen van uw RI&E problemen zijn op een specifiek gebied en er onvoldoende inzicht is in deze problemen en de onderliggende oorzaken, is het noodzakelijk om een verdiepend onderzoek (verdiepende RI&E) uit te voeren. Dit is onder meer van toepassing op de volgende gebieden:

  • speciale doelgroepen, zoals jeugdigen, zwangere werknemers of senioren
  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en met name het aanwezig zijn van beleid inzake werkdruk en werkbeleving. En onderzoek naar ongewenst omgangsvormen (waaronder seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie)
  • gevaarlijke stoffen
  • biologische agentia / infectierisico’s
  • fysieke belasting
  • beeldschermwerk
  • lawaai
  • persoonlijke beschermingsmiddelen 

Naast de zelfinspectietools die de Nederlandse Arbeidsinspectie biedt op het gebied van het inventariseren van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), heeft TNO diverse gratis beoordelingstools ontwikkeld die u kunt gebruiken als eerste inventarisatie voor het verdiepend onderzoek op de RI&E:

  • Met de 'checklist fysieke belasting' (CFB) voert u een eerste inventarisatie uit van de mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s bij de beoordeelde taak.
  • Met de 'checklist beter achter je schermen' (BAS) gaat u na of u uw werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doet. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten aan voor uw situatie.

3. Maak gebruik van de arbocatalogus

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen, waar zowel werkgevers als medewerkers verantwoordelijk voor zijn. In de Arbowet staat niet precies hoe u zaken moet regelen, maar juist welke resultaten u dient te behalen. Als u benieuwd bent naar concrete maatregelen en voorbeelden daarvan, kunt u de arbocatalogus raadplegen die relevant is voor uw branche. Deze catalogus bevat praktische tips, technieken, normen en handleidingen om aan deze doelen te voldoen.

4. Schakel professionele hulp in

Bij fysieke belasting is het belangrijk om de juiste experts in te schakelen. Elk bedrijf moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker aanstellen. Een preventiemedewerker is iemand binnen een bedrijf die, meestal naast zijn reguliere taken, zich inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Zij werken op het gebied van fysieke belasting en werkhouding vaak samen met een ergonoom. De ergonoom kan ook meekijken op de werkvloer en een werkplek goed instellen of de juiste hulpmiddelen adviseren. Of, nog beter, u of uw medewerkers opleiden zodat ze het zelf kunnen doen.

5. Geef voorlichting

Naast het nemen van de juiste maatregelen is het belangrijk om uw medewerkers goed te informeren en te trainen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat zij weten hoe zij nieuwe apparatuur veilig kunnen gebruiken. Regelmatige herhaling van deze voorlichting is van belang om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Medewerkers zijn volgens de Arbowet verplicht om deze voorlichting op te volgen.

Training preventiemedewerker in één dag 

Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker!

Training preventiemedewerker

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer