6 tips om verzuim door werkstress te voorkomen

Leestijd
2 minuten
13 december 2023 bijgewerkt

Steeds meer mensen vallen langdurend (langer dan zes weken) uit door stressgerelateerde klachten. Van juli 2022 tot en met juni 2023 steeg dit verzuim met maar liefst 8,4%. Dat blijkt uit onze cijfers. Tijd dus om het tij te keren. Wat kunnen werkgevers en medewerkers doen om uitval door stress te voorkomen? Lees hier 6 concrete tips om u op weg te helpen: 

Fietser
  1. Herken de signalen en ga het gesprek aan

    Door als werkgever en medewerker op tijd de signalen te herkennen en in gesprek te gaan, voorkom je dat klachten zich verder opstapelen en van kwaad tot erger worden. Signalen kunnen onder andere zijn: sneller geïrriteerd raken, piekeren, verstrooid zijn, het werk niet meer op tijd afkrijgen of lusteloosheid. Wees daarnaast extra alert als medewerkers in hun privéleven te maken hebben met grote veranderingen die stress kunnen veroorzaken, zoals een verhuizing of het verlies van een dierbare. 

     
  2. Neem oorzaken stress weg

    Kijk en luister als werkgever goed naar de oorzaken van de spanningsklachten en probeer deze weg te nemen. Dat kan op individueel niveau zijn, maar ook in het bedrijf als geheel. Veelgenoemde oorzaken van stress zijn een hoge werkdruk of ongewilde veranderingen in werk; een slechte relatie met leidinggevende en/of collega’s; niet-helpende of belemmerende gedachten en gevoelens en een ineffectieve manier van omgaan met stress en problemen. Vanuit dat inzicht kunnen werkgevers en medewerkers doelen stellen en bijbehorende acties in gang zetten om de oorzaken aan te pakken.

     
  3. Geef aandacht aan de punten die energie geven

    De positieve aspecten van het werk kunnen juist zorgen voor energie en ons beschermen voor de negatieve zaken die stress opleveren. Het is aangetoond dat autonomie, verbondenheid en een ervaren gevoel van competentie veel energie kunnen geven en de werkmotivatie en -tevredenheid kunnen vergroten. Dat geldt niet alleen voor medewerkers met psychische klachten, maar voor alle medewerkers. Vergroot dus deze energiegevers. Check bijvoorbeeld of het werk nog aansluit bij hun talenten en vaardigheden en of ze het nog met plezier doen. 

     
  4. Goed leiderschap en waardering

    Het is aangetoond dat waardering van de leidinggevende de kans op spanningsgerelateerde klachten vermindert. Tegelijkertijd neemt met waardering van de leidinggevende ook de werktevredenheid van de medewerker toe. Je als leidinggevende hiervan bewust zijn en extra aandacht schenken aan wat goed gaat, kan dus veel verschil maken. 

     
  5. Zorg voor een veilige cultuur

    Veel mensen voelen zich geremd om over mentale problemen te spreken. Soms zijn medewerkers bang voor de gevolgen of reacties van anderen. Zorg daarom voor een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om aan de bel te trekken en deze klachten te bespreken. 

     
  6. Schakel op tijd hulp in

    Helaas zijn niet alle problemen zelf op te lossen. Als je er als werkgever of medewerker niet uitkomt, schakel dan op tijd professionele hulp in. Zoals ondersteuning door een coach. Een andere mogelijkheid is een preventief bezoek aan de bedrijfsarts tijdens het open spreekuur. De bedrijfsarts kijkt naar hoe spanning of stress het werk beïnvloedt en kan eventueel doorverwijzen naar hulpverleners zoals de psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker. 

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten of ontdekken wat ArboNed voor u kan betekenen? Bekijk onze tips en hulpmiddelen

 

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer