6 tips voor gezond beeldschermwerk

We spenderen veel tijd achter een computer. Medewerkers met een kantoorbaan werken logischerwijs het meest met een beeldscherm, muis en toetsenbord. We noemen dit dan ook wel beeldschermwerk. Langdurig beeldschermwerk kan gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom geven we u op RSI Awareness Day graag 6 tips om klachten te voorkomen.

Tip 1: Regelmatige pauzes

Volgens het Arbobesluit moet beeldschermwerk op gezette tijden worden afgewisseld met ander werk of een pauze. Maar wat 'gezette tijden‘ precies betekent, staat er niet. Medewerkers krijgen over het algemeen pas klachten als ze minstens vier uur per dag beeldschermwerk doen. Maar daar zitten ze al snel aan, want beeldschermwerk beslaat meestal een groot deel van hun werkdag (meer dan vier uur dus). Geef uw medewerkers daarom ruimte om regelmatig een korte pauze te nemen.

Tip 2: Maak afspraken over variatie in werkzaamheden

Om klachten te voorkomen is het van belang dat uw medewerkers hun houding voldoende afwisselen. Het beeldschermwerk moeten ze, verdeeld over de dag, regelmatig onderbreken. Idealiter staat een medewerker elk half uur even op, bijvoorbeeld voor een kop koffie, een toiletbezoek, het doen van oefeningen, een wandelmeeting of lunchwandeling. Zo kunt u als werkgever bijvoorbeeld vaste afspraken maken met uw medewerkers over aansluitende online meetings. Tijdens aansluitende online meetings is er onvoldoende beweging die er wel is tussen gewone vergaderingen door. 

Tip 3: Verzorg juiste accessoires

Beperk het gebruik van een laptop zonder accessoires (standaard, dockingstation, losse muis en toetsenbord) onder uw medewerkers. Bovendien is het wettelijk verplicht dat uw medewerker die meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verricht, het beeldscherm en toetsenbord niet aan elkaar heeft vastzitten. Bij het gebruik van een laptop moet een medewerker in dat geval een los beeldscherm of toetsenbord kunnen gebruiken. Dit geldt ook voor het gebruik van tablets en smartphones.

Tip 4: Een juiste werkplek

Zorg ervoor dat uw medewerkers een ergonomisch verantwoorde werkplek hebben wanneer ze langer dan twee uur achter een beeldscherm werken. Het meubilair moet passend zijn voor verschillende lichaamsafmetingen, ongeacht hun werklocatie. Bij gebruik van flexplekken is eenvoudige verstelbaarheid een vereiste. Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat alle medewerkers bekend zijn met het correct afstellen van hun werkplek en bij wie ze terecht kunnen voor hulp.

Tip 5: Werkplekonderzoek

Medewerker kunnen een ergonoom raadplegen voor een werkplekonderzoek bij (beginnende) klachten. Vroegtijdige aandacht voor klachten kan ernstigere problemen voorkomen. Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om een bedrijfsarts te bezoeken voor vragen over hun gezondheid in relatie tot het werk, ook als er (nog) geen sprake is van verzuim of klachten. Het is een manier om verzuim te voorkomen. Zo'n bezoek heet het open spreekuur en u als werkgever moet uw werknemers hierover informeren.

Tip 6: Vaste werktijden

Het gebruik van laptops, tablets en smartphones maakt het mogelijk om op elk moment en vanaf elke locatie te werken. Het is daarom cruciaal om vaste werktijden vast te stellen. Het continu bereikbaar zijn (fear of missing out) kan bij uw medewerkers leiden tot zowel fysieke als mentale overbelasting.

Training Ergocoach beeldschermwerkplek

Een ergocoach is de expert binnen uw bedrijf die collega’s adviseert bij en helpt met het instellen van de beeldschermwerkplek. Hij kent de risico's van het werken met een beeldscherm en voorkomt gezondheidsklachten met preventieve maatregelen. In onze training Ergocoach beeldschermwerkplek wordt u binnen één dag opgeleid tot ergocoach voor de beeldschermwerkplekken in uw organisatie.

Meer informatie en inschrijven

Gerelateerde nieuwsberichten