Aan de slag met de PSA-checklist

Geef verzuim door ongewenst gedrag of een hoge werkdruk geen kans: ga nu aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Download de PSA-checklist van ArboNed.

Checklist voor voorkomen ongewenst gedrag en hoge werkdruk

PSA belangrijk arbeidsrisico

Ruim een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Bij werkgerelateerde klachten heeft psychisch verzuim vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA): ongewenst gedrag en werkdruk. PSA is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s

PSA voorkomen

Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een externe bedrijfsmaatschappelijk werker. Een praktisch startpunt is onze PSA-checklist.

Download PSA-checklist

Zelfinspectietool SZW

De zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag van de Inspectie SZW kunt u gebruiken als hulpmiddel bij uw PSA-beleid. Met deze tool kijken werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie. De tool gaat in op factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Uw PSA-beleid direct geregeld

Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer. ArboNed ondersteunt u met een PSA-beleid voor het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. Heeft u 35 of minder werknemers? Kies dan de voordelige PSA-module. Uw PSA-beleid in één keer goed geregeld.

PSA-beleid afsluiten

Gerelateerde nieuwsberichten