PSA-beleid: ongewenst gedrag aanpakken en voorkomen

Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer. En dat niet alleen, uw mensen kunnen er ziek van worden. Letterlijk. Een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed ondersteunt u bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag.

Wettelijke verplichting PSA-beleid

Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid bent u als werkgever wettelijk verplicht aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet noemt hierbij vijf thema’s: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk. Is voorkomen niet mogelijk, dan moet u ongewenst gedrag zoveel mogelijk beperken. Het PSA-beleid is hierbij een belangrijk middel.

PSA-beleid vormgeven

Startpunt voor uw PSA-beleid is uw Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. In samenwerking met ArboNed kunt u aan de slag gaan met onder andere uw Plan van aanpak, Protocol ongewenste omgangsvormen en het opleiden of aanstellen van een vertrouwenspersoon. Heeft u 35 of minder werknemers? Dan regelt u het snel en eenvoudig met de PSA-module voor het kleinbedrijf voor € 8,75 per werknemer per jaar.

Een aantal onderdelen van het PSA-beleid moet u zelf mee aan de slag. Uiteraard kan een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed u hierbij helpen. Zo zijn én blijven uw mensen met plezier aan het werk. 

De onderdelen van het PSA-beleid die u bij ArboNed kunt afsluiten: 

De onderdelen van het PSA-beleid die u zelf moet opstellen:

  • Klachtenprocedure
  • Registreren van incidenten
  • Jaarlijkse check van het beleid

Feiten op een rij

  • U bent verplicht aandacht te schenken aan de aanpak van ongewenste situaties: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.
  • Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren één van de grootste arbeidsrisico’s.
  • Een derde van het werkgerelateerde verzuim heeft te maken met psychosociale arbeidsbelasting.
  • Een duidelijk PSA-beleid voorkomt verzuim.

Training Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners.