PSA-beleid: ongewenst gedrag aanpakken en voorkomen

Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer. En dat niet alleen, uw mensen kunnen er ziek van worden. Letterlijk. Een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed ondersteunt u bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag met een gedegen beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid). We noemen dit pakket Vertrouwd.

Offerte aanvragen

Wettelijke verplichting PSA-beleid

Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid bent u als werkgever wettelijk verplicht aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet noemt hierbij vijf thema’s: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk. Is voorkomen niet mogelijk, dan moet u ongewenst gedrag zoveel mogelijk beperken. Het PSA-beleid is hierbij een belangrijk middel.

PSA-beleid vormgeven

Startpunt voor uw PSA-beleid is uw Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. In samenwerking met de bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed gaat u vervolgens aan de slag met onder andere uw Plan van aanpak, Protocol ongewenste omgangsvormen en de schriftelijke vastlegging en implementatie. Op deze manier kunt u aantonen dat u uw beleid op orde heeft.

De onderdelen van het PSA-beleid: 

Feiten op een rij

  • U bent verplicht aandacht te schenken aan de aanpak van ongewenste situaties: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.
  • Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren één van de grootste arbeidsrisico’s.
  • Een derde van het werkgerelateerde verzuim heeft te maken met psychosociale arbeidsbelasting.
  • Een duidelijk PSA-beleid voorkomt verzuim.

Vraag direct een offerte aan of neem contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie.

Offerte aanvragen

Training vertrouwenspersoon

Stelt u een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aan? Zorg dan dat hij/zij voldoende kennis beschikt. ArboNed biedt een praktische training van één dag voor (aankomende) vertrouwenspersonen.