Aangenaam: de praktijkondersteuner bedrijfsarts

24 mei 2023 bijgewerkt

Inmiddels heeft de praktijkondersteuner bedrijfsarts zijn intrede gedaan in een groot deel van onze ArboNed teams in de regio. Een ander deel maakt hier de komende tijd kennis mee. Wat doet de praktijkondersteuner bedrijfsarts en wat betekent deze waardevolle aanvulling van het team voor de verzuimbegeleiding van u en uw medewerkers? 

praktijkondersteuner

Team van professionals in uw regio 

Een goede verzuimbegeleiding is cruciaal voor een snelle, verantwoorde duurzame re-integratie. De (bedrijfs)arts speelt een centrale rol in de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Dat betekent echter niet dat de (bedrijfs)arts alle werkzaamheden alleen uitvoert. Om te waarborgen dat de medewerker op het juiste moment de begeleiding krijgt die hij nodig heeft, werkt de (bedrijfs)arts intensief samen met een klein betrokken team van professionals in uw regio.

Taakdelegatie

De wet heeft een aantal taken in het medisch domein aan de (bedrijfs)arts toegewezen. Volgens de wet- en regelgeving kan de (bedrijfs)arts bepaalde taken binnen de verzuimbegeleiding delegeren aan andere professionals uit het team. We noemen dit taakdelegatie en dit wordt al langer toegepast om de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender te maken. Zo krijgt de (bedrijfs)arts meer tijd voor de meer ingewikkelde vraagstukken en werkzaamheden die echt alleen hij mag uitvoeren. En zo kunnen verschillende professionals afhankelijk van de situatie en fase van het verzuim, in goed overleg vanuit eigen expertises waarde toevoegen voor de meest duurzame weg naar herstel. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw medewerker zijn hierbij geborgd. 

De praktijkondersteuner bedrijfsarts 

In specifieke situaties kan de (bedrijfs)arts in opdracht hulp van de praktijkondersteuner bedrijfsarts inschakelen bij de begeleiding van uw medewerker, zoals spreekuren en daaraan gerelateerde werkzaamheden. Concreet betekent deze aanvulling extra capaciteit in de spreekkamer, waardoor we sneller de juiste expertise kunnen inzetten en alle nodige stappen volgens de Wet verbetering poortwachter verantwoord en tijdig worden doorlopen. Dit gaat altijd in nauw overleg en in samenwerking met de (bedrijfs)arts. De (bedrijfs)arts voert de regie en blijft altijd betrokken bij de verzuimbegeleiding, preventieve onderzoeken en adviezen aan uw medewerker. Zo bieden we passende verzuimbegeleiding waarbij de inzetbaarheid van medewerkers centraal staat. En zo komt er meer tijd en aandacht voor het advies rond het voorkomen van verzuim aan de werkgever. 

Wat betekent dit voor uw medewerkers? 

Afhankelijk van de situatie betekent dit dat uw medewerkers naast de (bedrijfs)arts, ook begeleid worden door onze praktijkondersteuner bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Deze praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt in opdracht met de (bedrijfs)arts in hetzelfde medische dossier, waarbij de (bedrijfs)arts de regie voert. Hiervoor overleggen ze regelmatig met elkaar en bespreken ze de voortgang van de re-integratie, zodat uw medewerker geen tegenstrijdige adviezen ontvangt. Wil de medewerker tussentijds toch overleggen met de (bedrijfs)arts dan is dit altijd mogelijk.

Privacy 

De praktijkondersteuner bedrijfsarts en de andere taakgedelegeerden zijn - net als de (bedrijfs)arts- gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Al onze professionals hebben alleen toegang tot informatie die relevant is voor de uitvoering van de taken en moeten zich aan de privacywetgeving houden. De privacy van uw medewerker blijft dus gewaarborgd. 

Voordelen 

Als de (bedrijfs)arts ondersteuning krijgt van de praktijkondersteuner bedrijfsarts en andere professionals uit het team in de regio: 

  • Kan de medewerker sneller en laagdrempeliger worden geholpen bij de aanpak van klachten.  
  • Ontstaat er extra capaciteit in de spreekkamer, waardoor de (bedrijfs)arts kan worden ingezet waar hij de grootste meerwaarde heeft.    
  • Is het beter mogelijk om dreigend langdurig verzuim vroegtijdig te signalering en hierop te anticiperen.  
  • Draagt dit bij aan op maat dienstverlening: de medewerker krijgt op het juiste moment de begeleiding die hij nodig heeft van de juiste professional voor de meest duurzame weg naar herstel.  

Informeren ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 

Het is voor u als werkgever belangrijk om uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren over deze werkwijze. 

Vragen 

Meer over het werken in multidisciplinaire teams leest u op onze website. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van ArboNed. 

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer