Taakdelegatie: samenwerking (bedrijfs)arts met andere professionals

 • Leestijd
  2 minuten
 • 21 februari 2022 aangemaakt
 • 08 mei 2023 bijgewerkt

Het advies van de (bedrijfs)arts is essentieel voor de re-integratie van uw medewerkers. Hij helpt ze om duurzaam weer aan het werk te kunnen, maar een aantal taken kan de (bedrijfs)arts laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw werknemer zijn hierbij geborgd. 

Taakdelegatie

Waarom is er taakdelegatie?

Door bepaalde taken te delegeren aan andere professionals uit het team, waarborgen we dat de medewerker op het juiste moment de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Zo krijgt de (bedrijfs)arts meer tijd voor de werkzaamheden die echt alleen hij mag uitvoeren. En zo kunnen verschillende professionals afhankelijk van de situatie en fase van het verzuim, in goed overleg vanuit eigen expertises waarde toevoegen voor de meest duurzame weg naar herstel. Taakdelegatie kan de bedrijfsgezondheidszorg zo doeltreffender maken.

Met wie werkt de bedrijfsarts samen?

Binnen ArboNed kunnen uw vaste contactpersoon - de re-integratie en preventie-adviseur, of de procesregisseur  – en de praktijkondersteuner bedrijfsarts taken overnemen van de (bedrijfs)arts. Administratieve taken kan de (bedrijfs)arts delegeren aan de regionaal team assistent, een administratief medewerker of de receptioniste.

Maak kennis met de praktijkondersteuner bedrijfsarts in het multidisciplinaire team.

Extra capaciteit in de spreekkamer

Concreet betekent de taakdelegatie aan de praktijkondersteuner bedrijfsarts, extra capaciteit in de spreekkamer. Hierdoor kunnen we sneller de juiste expertise inzetten en worden alle nodige stappen volgens de Wet verbetering poortwachter verantwoord en tijdig doorlopen. De (bedrijfs)arts voert de regie en er is veel onderling contact. De (bedrijfs)arts blijft altijd betrokken bij de verzuimbegeleiding, preventieve onderzoeken en adviezen aan uw medewerker. Zo bieden we passende verzuimbegeleiding waarbij de inzetbaarheid van medewerkers centraal staat.

Taakdelegatie is maatwerk

Taakdelegatie is altijd maatwerk, per medewerker kan de bedrijfsarts bepalen of het wenselijk en mogelijk is taken te delegeren. Daarom hebben we afspraken gemaakt in welke situatie de bedrijfsarts niet direct kan delegeren. De bedrijfsarts en de gedelegeerde leggen hun onderlinge afspraken vast. Als de bedrijfsarts bepaalde werkzaamheden door een andere professional laat uitvoeren, dan worden u en uw medewerker hierover vooraf geïnformeerd. Hierbij houdt uw medewerker altijd de mogelijkheid de (bedrijfs)arts (persoonlijk) te consulteren.

De privacy is geborgd

Alle taakgedelegeerden zijn - net als de (bedrijfs)arts - gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Al onze professionals hebben alleen toegang tot informatie die relevant is voor de uitvoering van hun taken en moeten zich aan de privacywetgeving houden. 

  Voordelen 

  Als de (bedrijfs)arts ondersteuning krijgt van de praktijkondersteuner bedrijfsarts en andere professionals uit het team in de regio: 

  • Kan de medewerker sneller en laagdrempeliger worden geholpen bij de aanpak van klachten.  
  • Ontstaat er extra capaciteit in de spreekkamer, waardoor de (bedrijfs)arts kan worden ingezet waar hij de grootste meerwaarde heeft.    
  • Is het beter mogelijk om dreigend langdurig verzuim vroegtijdig te signalering en hierop te anticiperen.  
  • Draagt dit bij aan op maat dienstverlening: de medewerker krijgt op het juiste moment de begeleiding die hij nodig heeft van de juiste professional voor de meest duurzame weg naar herstel.  

  Informeren ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 

  Het is voor u als werkgever belangrijk om uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren over deze werkwijze. 

  Training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

  In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen kent de regels die hierbij komen kijken. Er komen vragen op u af zoals:

  • Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen?
  • Wat moet ik als werkgever doen volgens de Wet verbetering poortwachter?
  • En wat mag ik verwachten van mijn werknemer?
  • Hoe zit het met de privacywetgeving?
  • En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken?

  De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft antwoord op deze vragen. Binnen 1 dag kunt u aan de slag met de aanpak van verzuim in uw eigen organisatie.

  Gerelateerde nieuwsberichten