Taakdelegatie: samenwerking bedrijfsarts met andere professionals

 • Leestijd
  2 minuten
 • 31 juli 2019 aangemaakt
 • 01 februari 2022 bijgewerkt

Het advies van de bedrijfsarts is essentieel voor de re-integratie van uw werknemers. Hij helpt ze om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Maar een aantal van zijn uitvoerende taken kan de bedrijfsarts net zo goed laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw werknemer zijn hierbij geborgd. 

Waarom is er taakdelegatie?

Bij ArboNed hebben we veel ervaring met taakdelegatie. Naar aanleiding van de Werkwijzer Taakdelegatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ArboNed de eigen, bestaande werkwijze verder verbeterd. Door bepaalde taken zorgvuldig en verantwoord te delegeren aan andere professionals binnen de arbodienstverlening, krijgt de bedrijfsarts meer tijd voor de werkzaamheden die echt alleen hij kan doen. Taakdelegatie kan de bedrijfsgezondheidszorg zo doeltreffender maken.

Als de bedrijfsarts enkele uitvoerende taken laat doen door andere professionals binnen de arbodienstverlening:

  • Kan uw werknemer sneller worden geholpen bij de aanpak van zijn klachten;
  • Heeft de bedrijfsarts meer tijd voor ingewikkelde vragen;
  • Verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg: de juiste professional biedt de juiste zorg;
  • Is er meer tijd en aandacht voor preventief advies over gezondheid en vitaliteit en het voorkomen van verzuim.

  Met wie werkt de bedrijfsarts samen?

  Binnen ArboNed kan uw vaste contactpersoon - de re-integratie en preventie-adviseur (RPA), of de procesregisseur (PR) - taken overnemen van de bedrijfsartsen. De bedrijfsarts houdt altijd de eindverantwoordelijkheid en er is veel contact tussen de bedrijfsartsen en RPA’s en PR’s. Ook zijn er bijvoorbeeld gerichte opleidings- en nascholingsdagen en samenwerkingsdagen. Administratieve taken kan de bedrijfsarts delegeren aan de regionaal team assistent, een administratief medewerker of de receptioniste.

  Zo werkt het bij ArboNed sinds 2012

  • In ons contract met u is sinds 2012 de samenwerking met RPA en PR opgenomen;
  • Mits van toepassing, is de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hierbij betrokken. Uw werknemers zijn geïnformeerd. Naar aanleiding van de Werkwijzer is de kwaliteitsbewaking verder verbeterd;
  • Taakdelegatie is maatwerk, per cliënt kan de bedrijfsarts bepalen of het wenselijk en mogelijk is taken te delegeren;
  • De bedrijfsarts en de gedelegeerde leggen hun onderlinge afspraken vast;
  • Als de bedrijfsarts bepaalde werkzaamheden door een andere professional laat uitvoeren, dan worden u en uw werknemer hierover vooraf geïnformeerd;
  • De bedrijfsarts houdt toezicht, want hij is eindverantwoordelijk; 
  • Uw werknemer houdt altijd de mogelijkheid de bedrijfsarts (persoonlijk) om advies te vragen.

  Taakdelegatie is maatwerk

  Binnen ArboNed vinden we het belangrijk dat uw werknemers zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangen. Daarom hebben we afspraken gemaakt in welke situatie de bedrijfsarts niet direct kan delegeren. Dat is als:

  • Er sprake is van een arbeidsconflict;
  • Uw werknemer psychische klachten heeft;
  • Uw werknemer de bedrijfsarts graag wil spreken;
  • De re-integratie vastloopt;
  • Er werkgerelateerde klachten zijn.

  Op een later moment in de begeleiding kan de bedrijfsarts weer besluiten taken te delegeren.

  De privacy is geborgd

  De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en de gedelegeerde is - net als de bedrijfsarts - gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De privacy van uw werknemer blijft dus gewaarborgd. Via deze link kunt u uw werknemers informeren over taakdelegatie bij ArboNed.

  Training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

  In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen kent de regels die hierbij komen kijken. Er komen vragen op u af zoals:

  • Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen?
  • Wat moet ik als werkgever doen volgens de Wet verbetering poortwachter?
  • En wat mag ik verwachten van mijn werknemer?
  • Hoe zit het met de privacywetgeving?
  • En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken?

  De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft antwoord op deze vragen. Binnen 1 dag kunt u aan de slag met de aanpak van verzuim in uw eigen organisatie.

  Gerelateerde nieuwsberichten