De boetes bij de nieuwe Arbowet

07 november 2019 bijgewerkt

U weet wellicht al dat op 1 juli 2017 de nieuwe Arbowet in werking is getreden. Maar wat u misschien niet wist is dat per 1 september de regels voor de oplegging van boetes aangepast is aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

De boetes bij de nieuwe Arbowet

Hoe hoog zijn de Arbowet boetes?

We hebben eerder over de belangrijkste wijzigingen van Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet gecommuniceerd maar hoe hoog zijn die boetes nou? We zetten een aantal op een rij:

Basiscontract boetes:

Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.

  • Geen basiscontract: 1.500 euro
  • Basiscontract niet compleet: 750 euro
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro

Preventiemedewerker boete:

Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s)aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

  • Geen preventiemedewerker aangewezen: 1.500 euro

Preventiemedewerker opleiden

Hoewel een opleiding tot preventiemedewerker niet wettelijk verplicht is, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers een training om sterker in hun schoenen te staan. 

Training: Preventiemedewerker in 1 dag

Benieuwd naar alle boeteregels?

Op de website van de overheid staan alle boeteregels in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

Meer over de Arbowet?

Check dan deze pagina.

Voldoet u aan de Arbowet?

Heeft u nog geen preventiemedewerker of twijfelt u over het basiscontract? U kunt altijd contact met ons opnemen via uw vaste contactpersoon bij ArboNed of via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

Wet verbetering poortwachter
06 augustus 2019

Wet verbetering poortwachter

Lees meer