Discriminatie op het werk

Vandaag is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Sinds 2009 is het verbod op discriminatie ook in de Arbowet opgenomen. Het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

Discriminatie op het werk is verboden. Als werkgever moet u hiervoor beleid maken.

De verschijningsvormen van discriminatie op het werk in de vorm van direct onderscheid kunnen vallen onder ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie of geweld. Of het daadwerkelijk discriminatie is, wordt pas duidelijk als de beweegredenen van de dader bekend zijn. De onderstaande tabel geeft het percentage weer dat persoonlijk geconfronteerd wordt met discriminatie op het werk. Cijfers komen uit Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015

Discriminatie op het werk:

Persoonlijk

Discriminatie

4,7

Sekse

0,2

Huidskleur

0,9

Geloofsovertuiging

0,6

Leeftijd

1,3

 

Gevolgen van discriminatie op het werk

De gevolgen zijn vergelijkbaar met seksuele intimidatie en pesten. De persoonlijke waardigheid en mentale integriteit van werknemers die gediscrimineerd worden, raken beschadigd. Ze kunnen slaapproblemen ontwikkelen en de productiviteit gaat achteruit. Uiteindelijk melden ze zich ziek en kunnen zelfs arbeidsongeschikt raken.

Beleid tegen discriminatie

Vanuit de huidige Arbowet bent u als werkgever dus verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting, afgekort PSA. De aanpak op ongewenste situaties legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting. In dit beleid legt u het protocol vast op het gebied van pesten, discriminatie en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie en geweld. Door het protocol is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. U benoemt verder een interne of externe vertrouwenspersoon en u stelt een klachtencommissie in.

Hoe maakt u een beleid psychosociale arbeidsbelasting?

Om het PSA beleid vorm te kunnen geven, brengt u eerst de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van discriminatie, pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie en geweld. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. De bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een protocol voor ongewenste omgangsvormen. Heeft u al een beleid op dit gebied? Check dan via onze PSA-check of dit beleid ook voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Gerelateerde nieuwsberichten