Een vertrouwenspersoon aanstellen, zo werkt het

Een vertrouwenspersoon aanstellen, is een manier om invulling te geven aan de wettelijke verplichting dat u aandacht besteedt aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U kunt kiezen voor een iemand uit het bedrijf zelf, een externe vertrouwenspersoon, of een combinatie. Lees hier welke opties u heeft en waarmee u rekening moet houden.

Een vertrouwenspersoon aanstellen, zo werkt het

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan ontstaan als een werknemer stress krijgt van factoren in de werksituatie. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, pesten, agressie & geweld, discriminatie (waaronder seksuele intimidatie) en werkdruk.

U bent als werkgever verplicht een beleid op te stellen over hoe u omgaat met PSA. De Inspectie SZW controleert hierop. Onderdeel van een goed PSA-beleid is een vertrouwenspersoon. Hij houdt zich bezig met de ongewenste omgangsvormen (intimidatie, pesten, agressie & geweld en discriminatie).

Meer over PSA

Vertrouwenspersoon aanstellen

Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u kiezen voor iemand in het bedrijf, een extern ingehuurde vertrouwenspersoon, of een combinatie van beiden.

De meeste bedrijven kiezen voor een interne vertrouwenspersoon. Vaak is het iemand die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. Het is een voordeel als iemand de bedrijfscultuur al goed kent, maar het is belangrijk te beseffen dat het soms gaat om moeilijke kwesties. Een cursus voor een interne vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar omdat de materie complex kan zijn en de kwesties precair is het zinvol uw vertrouwenspersoon op te leiden.

Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat hij onafhankelijk is en objectief. Bovendien is een externe vertrouwenspersoon een deskundige met veel kennis en ervaring. Aangezien de organisatie deze externe vertrouwenspersoon nog niet kent, is het verstandig om draagkracht voor hem te creëren, bijvoorbeeld door de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad kennis  te laten maken.

FAQ over PSA en de vertrouwenspersoon 

Inhuren externe vertrouwenspersoon

U kunt bij ArboNed uw externe vertrouwenspersoon inhuren. Deze vertrouwenspersoon kan uw eigen, interne vertrouwenspersoon bijstaan bij incidentele vragen, of de rol van vaste externe vertrouwenspersoon volledig invullen.

Direct aanvragen

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten