Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: hoe pakt u dat aan?

We komen het nog regelmatig tegen: berichten in de media over schrijnende gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij bedrijven. Zo maakt de uitkomst van het onderzoek naar de werkcultuur bij de NOS, de noodzaak van aanpak van ongewenst gedrag maar weer eens pijnlijk duidelijk. De toenemende media-aandacht heeft op de werkvloer geleid tot meer bewustwording rond dit thema. Vertrouwenspersonen ontvangen meer meldingen en het is vaker onderwerp van gesprek tussen collega's. Welke risico’s brengt ongewenst gedrag met zich mee en hoe pakt u dat aan? 

Uitval en vertrek van medewerkers voorkomen

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan leiden tot (langdurige) uitval of het vertrek van medewerkers. Dat wilt u als werkgever graag voorkomen, zowel vanuit de zorg voor uw medewerkers als voor de continuïteit van uw bedrijf. Het uitvallen van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt zorgt daarbij voor (nog) meer werkdruk op uw overige personeel. Met alle gevolgen van dien. Bovendien verplicht de Arbowet werkgevers te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waar pesten, discriminatie, agressie en (seksuele) intimidatie onder vallen.

Een goede werksfeer levert u veel op

Als werkgever heeft u er dus baat bij om een goede werksfeer te creëren. Want medewerkers die zich goed voelen en betrokken zijn bij het bedrijf zijn doorgaans productiever en melden zich minder vaak ziek. Daarbij trekt een positieve werkomgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag gemotiveerde en enthousiaste medewerkers aan.

5 belangrijke risico’s voor ongewenst gedrag op de werkvloer

In elk bedrijf sluimeren potentiële risico’s voor ongewenst gedrag op de werkvloer. Om een goede werksfeer te creëren is het van belang bewust te zijn van de risicofactoren en te weten hoe u deze aan kunt pakken. Dit zijn ze:

1.   Geef uw medewerkers autonomie in hun werk

Een gebrek aan vrijheid bij het uitvoeren van taken, vaak in combinatie met een te hoge werkdruk, kan negatief gedrag in de hand werken. Geef mensen ruimte voor het uiten van hun mening en het maken van fouten. Straf hen hier niet voor, maar ondersteun- en begeleidt ze. Het creëren van een sfeer van psychologische veiligheid moedigt medewerkers aan om vragen te stellen en problemen aan te kaarten. Dat resulteert in minder stress en verzuim.

2.   Geef het goede voorbeeld

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Autoritair of denigrerend gedrag van leidinggevenden kan het werk van medewerkers negatief beïnvloeden. Regels en gedragscodes binnen bedrijven hebben weinig waarde als het management ze niet naleeft. Een transparante en ontwikkelingsgerichte organisatiestructuur, gesteund door een coachende leiderschapsstijl, draagt bij aan een positieve werkomgeving.

Hulp nodig?

Ongewenst gedrag verpest de sfeer in uw bedrijf en uw medewerkers kunnen er letterlijk ziek van worden. Kunt u ondersteuning gebruiken bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag?

Bekijk de hulp die ArboNed biedt

3.   Duidelijke taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden

Onduidelijke taakomschrijvingen kunnen leiden tot discussies over verantwoordelijkheden, wat vervolgens kan escaleren in ruzies en grensoverschrijdend gedrag. Het vastleggen van duidelijke taakomschrijvingen en functieprofielen kan misverstanden en uitval voorkomen.

4.   Houdt uw medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

Onzekerheid over de toekomst van het bedrijf kan angst en onrust onder uw medewerkers veroorzaken, met name tijdens periodes van reorganisatie. Betrek daarom uw medewerkers bij besluitvormingsprocessen en geef ze inspraak. Uw medewerkers voelen zich meer betrokken als zij de mogelijkheid krijgen om input te geven.

5.   Stel een duidelijk PSA-beleid op

In slechte werkomstandigheden, zoals lawaai, kou, viezigheid of te drukke werkruimtes, komen werknemers vaker in aanraking met pestgedrag, intimidatie en discriminatie. U kunt als werkgever deze thema’s aanpakken door een PSA-beleid op te stellen, eventueel met hulp van een arbeids- en organisatiedeskundige. Het in kaart brengen van arbeidsbelasting is verplicht in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en kan ook apart of als onderdeel van werkbelevingsonderzoeken worden uitgevoerd. Deze onderzoeken richten zich niet alleen op het identificeren van problemen, maar ook op het aanpakken van de onderliggende oorzaken. Op basis van de onderzoeksresultaten kunt u een helder PSA-beleid opstellen om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen binnen uw bedrijf.

Door actief aan de slag te gaan met deze tips werkt u aan een werkomgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Zo kunt u uitval en vertrek van uw medewerkers voorkomen.

Gerelateerde nieuwsberichten