Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Leestijd
2 minuten
08 juli 2024 bijgewerkt

Het staat duidelijk in de Arbowet: u bent verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen, of in ieder geval te beperken. Maar wat is PSA en hoe maakt u een effectief PSA-beleid? Wij helpen u op weg.

Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. Het begrip PSA is in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Zoals:

  • Agressie
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Werkdruk

PSA in de praktijk

Toch is het misschien nog niet helemaal duidelijk wanneer iets onder psychosociale arbeidsbelasting valt. Laten we een paar praktijkvoorbeelden nemen:

  • Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat uw werknemer tijdelijk niet in staat is te werken. Dit wordt psychosociale arbeidsbelasting als de werkgever er bijvoorbeeld geen begrip voor kan opbrengen en er geen goede afspraken gemaakt kunnen worden om de persoon in ‘balans’ te houden. 
  • Een nieuwe, ambitieuze collega merkt dat zij door haar team niet wordt uitgenodigd voor de lunch. Haar mails met vragen worden niet beantwoord. Stelt ze een vraag, dan kleineren de collega's haar, omdat ze het niet begrijpt. En haar teamleden geven haar de bijnaam "uitslovertje". Ze bespreekt het gedrag van haar teamleden met haar leidinggevende, omdat ze zich niet opgenomen voelt in het team.

Voor situaties als deze stelt u een PSA-beleid op. Door onderling goede afspraken te maken, houdt u uw werknemers met plezier aan het werk. Uw werknemers weten hoe u binnen uw bedrijf omgaat met elkaar, leidinggevenden weten hoe ze moeten handelen.

Wat moet u vastleggen in uw PSA-beleid?

Waarschijnlijk is veel al bekend binnen uw bedrijf. De medewerkers weten hoe ze respectvol met elkaar omgaan en bij wie ze terecht kunnen als ze te veel werkdruk ervaren of niet lekker in hun vel zitten.

Toch is het belangrijk om een en ander op papier te zetten. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen (de Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft, met aandacht voor PSA en ook of u een PSA-beleid heeft), maar ook om duidelijkheid te scheppen. Stel dat u, de werkgever, of een van de leidinggevenden niet aanwezig is, weten uw werknemers dan ook bij wie ze bijvoorbeeld ongewenst gedrag moeten melden? En wat als een van uw werknemers een probleem krijgt met u, bij wie kunnen ze dan terecht? In een PSA-beleid schrijft u al dit soort zaken op.

Hulp nodig?

Het kan best veel werk zijn om alle zaken die in uw bedrijf zouden kunnen spelen én de te nemen maatregelen te benoemen. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed zijn hierin getraind en weten wat u moet doen om te voldoen aan de Arbowet. Bekijk hoe ArboNed u kan helpen.

Vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon (intern en/of extern) wordt niet nadrukkelijk genoemd in de wet. Toch wordt dit wel vaak gezien als een indicatie van een PSA-beleid. Want een vertrouwenspersoon is belangrijk voor het slachtoffer van ongewenst gedrag binnen het bedrijf. Omdat de materie ingewikkeld kan zijn, biedt ArboNed een praktische training van één dag voor (aankomende) vertrouwenspersonen binnen het bedrijf.

Training Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer