Griep houdt Nederland van het werk

Verzuim blijft hoog ondanks daling in januari

In januari 2023 daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,9% (ten opzichte van 5,1% in december 2022). Griep blijft de grootste veroorzaker van het kortdurend verzuim. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.

griep

Griep grootste veroorzaker van verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage lag in januari 2023 met 4,9% een fractie lager dan vorig jaar (januari 2022: 5,0%). Toen was er echter nog sprake van verplicht thuiswerken en was het aandeel van corona in verzuim veel groter. In lijn met de ingezette trend zien ArboNed en HumanCapitalCare dat griep in januari de belangrijkste oorzaak is van verzuim. Meer dan de helft van de personen meldde zich in januari ziek met griepachtige klachten en circa 1 op de 10 mensen gaf aan corona te hebben.

Hoogste verzuim in gezondheidszorg en industrie en bij grote bedrijven

Het gemiddelde verzuim in het mkb lag in januari met 4,4% zoals gebruikelijk lager dan bij grote bedrijven: 5,8%. Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken en bedrijfsarts bij ArboNed: “De kracht van het mkb zit onder andere in de sociale binding en de betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf, maar ook de onderlinge afhankelijkheid speelt waarschijnlijk een rol. Dat zie je terug in het gemiddelde verzuim in het mkb.” Daarnaast zien de arbodiensten dat de verschillen tussen branches groot blijven. De sectoren gezondheidszorg (6,9%), industrie (5,8%) en onderwijs (5,2%) hebben zoals gebruikelijk het hoogste verzuimpercentage.

Maatwerk

Van Wijngaarden: “Welke maatregelen nodig zijn om verzuim te voorkomen, hangt met name af van de situatie van dat moment en het soort werk dat je doet. Dat is vaak maatwerk, of het nu gaat om griep of het voorkomen van psychische belasting. Belangrijk is om samen in gesprek te blijven en medewerkers eigen regelruimte te geven. Bespreek bijvoorbeeld bij lichte klachten wat nog wel mogelijk is. Nu hybride werken bij veel bedrijven is ingeburgerd, kunnen werknemers waar mogelijk vanuit huis vaak toch iets doen. Dat lijken kleine maatregelen, maar die kunnen het verschil maken voor de continuïteit van een bedrijf.”

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten