Hoe mentaal weerbaar zijn uw werknemers?

Leestijd
2 minuten
08 september 2022 bijgewerkt

Een reorganisatie, hoge werkdruk, een conflict met een collega, problemen thuis. Elke werknemer heeft wel eens te maken met tegenslag. Hoe mentaal weerbaar zijn uw werknemers om met tegenslag om te kunnen gaan? En wat kunt u als werkgever doen om de weerbaarheid te vergroten?

Wat is mentale weerbaarheid?

Mentale weerbaarheid gaat over veerkracht: de kracht om terug te veren na negatieve gebeurtenissen of een tegenslag. En het vermogen van werknemers om zich aan te passen aan onverwachte omstandigheden. Dat geldt zowel voor de privésituatie als voor de werkomgeving. 

Buffer tegen stress 

Onderzoek laat zien dat mentaal weerbare werknemers meer bevlogen zijn en zich meer betrokken voelen bij uw organisatie. Daarnaast ervaren zij minder stress bij hoge taakeisen, zoals het halen van deadlines. Veerkracht vermindert dus de ervaren belasting in het werk en vormt een buffer tegen stress. Ook presteren mentaal weerbare medewerkers beter en hebben zij een positiever zelfbeeld. Mentale weerbaarheid is daarom een belangrijke voorwaarde om gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven. 

Hoe u mentale weerbaarheid kunt vergroten 

Het goede nieuws is dat mentale weerbaarheid of veerkracht een vaardigheid is die u kan ontwikkelen. Er zijn dus knoppen om aan te draaien om de veerkracht van werknemers te vergroten en hun buffer tegen stress te versterken. Dat kan op individueel, maar ook op groeps- of organisatieniveau. 

Wat kunt u doen op organisatieniveau?

1.    Zorg voor hulpbronnen zoals sociale veiligheid en steun van de leidinggevende. Ondersteunende relaties, ook op het werk, bieden een vangnet bij tegenslagen. Ook een sociaal veilige werkomgeving – een omgeving waarin werknemers respectvol met elkaar omgaan en zichzelf kunnen zijn - heeft een positief effect op de mentale weerbaarheid van werknemers. Uw leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van deze omgeving. Zij doen er goed aan om hun waardering naar werknemers uit te spreken.

2.   Zorg voor werkinhoudelijke bronnen zoals ontwikkelmogelijkheden, gevoel van competentie en betekenis in het werk. Als uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun werk, het gevoel hebben zinvol of betekenisvol werk te doen en het werk aankunnen, zal hun mentale weerbaarheid hoger zijn. 

Nog meer tips om de mentale weerbaarheid van uw werknemers te vergroten? U leest ze hier.

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving binnen uw bedrijf. Wilt u hen handvaten bieden om signalen van ongewenst gedrag te laten herkennen of gesprekstechnieken aanleren om (on)gewenst gedrag met medewerkers te bespreken? Schrijf ze dan in voor de training ‘Creëer een sociaal veilige werkomgeving.’

Risico’s voor mentale weerbaarheid

En wat als die sociale veiligheid en steun er juist niet zijn? Ongewenst gedrag zoals werkdruk heeft een negatieve invloed op veerkracht. Veerkracht werkt wel als een buffer om werkdruk-gerelateerde stress te verzachten, maar op de lange termijn vermindert veerkracht bij aanhoudend ongewenst gedrag.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer