Hoe voorkomt u pestgedrag op de werkvloer?

Ruim een kwart van alle werkenden in Nederland geeft aan weleens door een collega te zijn gepest. Omgerekend gaat het hier om 2,6 miljoen werkenden. Dat zijn bizarre cijfers en blijkt uit nieuw representatief onderzoek van het CNV. Pesterijen kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf en medewerkers. Wat kunt u doen om pestgedrag op de werkvloer te voorkomen?

Pesten

Wat precies onder pesten wordt verstaan is voor iedereen anders. Wat de een als een grapje ziet, kan door de ander als kwetsend worden ervaren. Bij pesten gaat het om gedrag dat mensen onplezierig vinden. Denk aan schreeuwen, schelden, vernederen, kleineren, negeren of buitensluiten. Maar ook aan kritiek van een leidinggevende wanneer het niet meer over de inhoud gaat, maar op de mens wordt gespeeld. 

Ziekmelding

Werkgevers en medewerkers hebben er alle belang bij om pestgedrag op de werkvloer te voorkomen. Want medewerkers die het mikpunt van pesterijen zijn, krijgen vaak minder zelfvertrouwen en kunnen in een sociaal isolement terechtkomen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een ziekmelding, of als de spanning langdurig oploopt zelfs tot een burn-out. En medewerkers met een burn-out bent u gemiddeld ruim 9 maanden kwijt. Dat terwijl u ze in deze krappe arbeidsmarkt hard nodig heeft.

1. Stel een vertrouwenspersoon aan

Niet iedere medewerker die wordt gepest, wil het hier met een collega of leidinggevende over hebben. Zeker als u weet dat het CNV-onderzoek aantoont dat 1 op de 6 respondenten wordt gepest door de leidinggevende. Om een einde te maken aan pesterijen is de rol van de vertrouwenspersoon cruciaal. De vertrouwenspersoon is vaak een toegankelijk persoon, bij wie de drempel om het pesten te bespreken lager is.

In het CNV-onderzoek geeft 16% van de respondenten aan dat er geen vertrouwenspersoon op het werk is. Dan is het zaak een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. En om uw medewerkers te laten weten hoe ze hem of haar kunnen bereiken.

2. Maak duidelijk dat u pestgedrag niet accepteert

Het lijkt zo voor de hand liggend. Maar toch is het belangrijk om duidelijk te maken dat pesten in uw bedrijf niet wordt getolereerd. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en maakt het makkelijker om een pester aan te spreken op gedrag, of er een melding van te maken. Laat daarom weten hoe u binnen het bedrijf wil dat medewerkers met elkaar omgaan en welke sancties er zijn bij overtreding van de regels. Dat kunt u doen in een protocol ongewenste omgangsvormen

3. Geef het goede voorbeeld

Geef als werkgever zelf het goede voorbeeld; pest niet en spreek anderen aan op gedrag dat niet door de beugel kan. Regels en gedragscodes in bedrijven zijn namelijk niets waard als ze niet door het management en leidinggevenden worden nageleefd. Realiseer daarbij dat er een verschil is tussen u als werkgever of leidinggevende en uw medewerker. Hierdoor kan de medewerker zich sneller ‘bedreigd’ voelen bij een verschil van mening. 

Hulp nodig?

U kunt via ArboNed een vertrouwenspersoon inhuren of een van uw eigen medewerkers hiervoor laten opleiden. Naast hulp aan medewerkers die worden gepest, helpt ArboNed u ook op andere manieren de sociale veiligheid binnen uw bedrijf te verbeteren.

4. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Door sociale relaties op de werkvloer te stimuleren, geeft u uw medewerkers de kans om elkaar beter te leren kennen. Dat kan pestgedrag verminderen.

5. Neem pesten serieus

Het is voor medewerkers die worden gepest een grote stap om dit te melden. Lach het niet weg en bagatelliseer het gevoel van de gepeste niet. Als uw medewerkers zich niet serieus genomen voelen, kunnen ze het gevoel krijgen dat ze er alleen voor staan. Een ziekmelding voelt dan soms als een logische stap.

6. Kom direct in actie

Speelt er een pestgeval bij u op de werkvloer? Ga dan direct de samenwerking aan met experts en organiseer bijvoorbeeld conflicttraining, coaching of trainingen in weerbaarheid of assertiviteit. Bij een vorige pestmelding is het goed om te onderzoeken hoe de stand van zaken nu is. Wat waren toen de triggers en spelen die nog?

Gerelateerde nieuwsberichten