Ken de risico’s, voorkom verzuim

  • Leestijd
    3 minuten
  • 01 juli 2015 aangemaakt
  • 07 augustus 2019 bijgewerkt

Om een veilige werkplek te kunnen bieden, moet u als werkgever weten wat de risico’s in uw bedrijf zijn en deze minimaliseren. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van ArboNed brengt u de arbeidsrisico’s in kaart. Zo kunt u sturen op resultaat: minder ongevallen, minder verzuim, en meer productiviteit met gezonde en fitte werknemers.

Check check double check

Nu nóg belangrijker

Met een RI&E maakt u arbeidsrisico’s zichtbaar en bent u in staat om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf structureel te verbeteren. Een actuele en valide RI&E is een wettelijke verplichting. En, met het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (WWZ), is het nog belangrijker over een RI&E te beschikken.

In de WWZ wordt meerdere keren genoemd dat ontslag niet mogelijk is, als de zorg voor de arbeidsomstandigheden onvoldoende is. Naar verwachting gaat de rechter dit strikt toetsen. Het betekent in ieder geval dat u als werkgever moet beschikking over een actuele en getoetste RI&E. Lees meer over het nieuwe ontslagrecht.

Risico’s aanpakken

Wanneer u weet welke risico’s uw werknemers in uw organisatie lopen, kunt u deze aanpakken en de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Als u de risico’s aanpakt, leidt dit tot een vermindering van het ziekteverzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. U creëert een veilige en plezierige werkplek. Uw mensen blijven gezond en duurzaam inzetbaar. En dát merkt u in de kosten.

De dynamische RI&E van ArboNed

Als u samen met ArboNed de RI&E uitvoert, dan beschikt dan over een dynamische RI&E. Een RI&E waar u iets mee kan, elke dag. ArboNed werkt namelijk met een online tool, de RI&E monitor, waarbij we de inrichting afstemmen op uw bedrijf. De RI&E start met het inventariseren van de risico’s, gevolgd door de risico-evaluatie. We maken samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. En deze zetten we direct om in acties. Acties, die binnen een bepaalde tijd én binnen een door u vastgesteld budget worden gerealiseerd.

Vanuit de online tool kunt u dus 24/7 sturen op het verbeteren en het veiliger maken van de werkomgeving, en is het helder wie binnen uw organisatie daarvoor verantwoordelijk is. Elke dag werken aan een veilig en gezond bedrijf. Een bedrijf met een laag verzuim en een hoge productiviteit. Morgen van start? Dat kan! Kijk op onze website en sluit online een RI&E af.

Wettelijk kader

Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E bijstellen. Bijvoorbeeld als u met een nieuwe productielijn gaat werken, als u hebt verbouwd of gaat verhuizen. De RI&E is geen doel op zich, maar een startpunt voor verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Factsheet

RI&E

pdf, 2.3 MB

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten