“Met een nieuwe aanpak helpen wij kankerpatiënten sneller weer aan het werk”

Vorige week werd de eerste Health Impact Bond gelanceerd. Daarin werkt ArboNed met partners De Amersfoortse (onderdeel van a.s.r. verzekeringen), Re-turn, ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation samen om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk. Wij spreken Betty Scholten, klantteammanager Verzekerd en projectleider van deze samenwerking bij ArboNed.

Met een nieuwe aanpak helpen wij kankerpatiënten sneller weer aan het werk

“ArboNed maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven.” legt Betty uit. “Met deze samenwerkingspartners kijkt ArboNed specifiek naar de bijzondere doelgroep van werknemers die de diagnose kanker krijgen. Jaarlijks zijn dat circa 40.000 werknemers.”

Speciaal traject Kanker en Werk

Logo Health Impact Bond - Kanker en WerkRe-integratie van werknemers met kanker verloopt namelijk vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Uiteindelijk verliest een kwart van hen zijn werk. “Vanuit ArboNed hebben we methodes ontwikkeld waarbij we werknemers snel en duurzaam aan het werk helpen. Maar we hadden nog geen specifiek traject voor mensen met kanker.” licht Betty toe. Door deze Health Impact Bond komen partijen bij elkaar om dit mogelijk te maken. “Omdat het onmogelijk is voor al onze klanten losse maatwerk afspraken te maken in zo’n traject met geprotocolleerd onderzoek, zijn we samen met verzekeraar De Amersfoortse om de tafel gegaan.”

Sociaal investeren in kanker en werk

Zo worden 140 mensen met kanker de komende twee jaar met de nieuw ontwikkelde intensieve re-integratieaanpak begeleid. De investeerders ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation stellen de benodigde financiering van de re-integratieaanpak beschikbaar en dragen het financiële risico. Betty is duidelijk: “Deze samenwerking is een social investment vanuit de twee investeerders en geen schenking.  Wij denken met deze nieuwe aanpak mensen gemiddeld veertig werkdagen eerder aan het werk te helpen. Omdat de uitkeringstermijn voor de Amersfoortse korter wordt is dit dus ook een besparing voor de Amersfoortse. Die betaalt de investeerders terug als de doelen zijn behaald.” TNO en Tilburg University doen wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van deze nieuwe aanpak.

Hoe werkt de aanpak?

De aanpak bestaat uit drie modules. “Dit zijn bestaande en bewezen modules die elk zijn aangepast aan onze doelgroep legt Betty uit. “We beginnen met Ziekteverwerking. Dit zijn zes persoonlijke gesprekken waarvan één gesprek samen met de werkgever is. Nieuw is dat we met deze module al vrij snel na de diagnose beginnen. We hebben namelijk gezien dat in deze periode angst of klachten van depressieve aard kunnen ontstaan. Deze gesprekken zijn met onze bedrijfsmaatschappelijk werkers en lopen tegelijk met de behandelfase, die uiteraard altijd leidend is.” Na de eerste module wordt de tweede module opgestart: Skills. Dit traject zal volgens Betty ongeveer gelijk lopen met de revalidatiefase. “Met deze module werkt de werknemer aan zijn zelfvertrouwen en aan probleemoplossend vermogen zodat een optimale arbeidsparticipatie bereikt wordt.  Er is een hoop gebeurd en je bent waarschijnlijk veranderd. Hoe ga je daar mee om? De laatste module die ongeveer op hetzelfde moment start als de re-integratiefase noemen we Resources. Deze zal worden uitgevoerd door gespecialiseerde re-integratiecoaches van Re-turn. De werknemer wordt dan ondersteund in het managen van hulpbronnen. Waar krijgt hij energie van en waar kan hij uit putten? Met als doel de werkhervatting vol te houden en uit te breiden.

Onderzoek naar terugkeren naar werk na kanker

In 2018 wordt met dit intensieve traject gestart. Deelnemers worden twee jaar begeleid. Voor het wetenschappelijk onderzoek zullen zij een aantal keren in het traject ondervraagd worden over hun bevindingen zodat ook onafhankelijk wordt vastgesteld of deze re-integratieaanpak werkt. Voor de investeerders kan succes eerder worden gemeten zegt Betty: “Voor het wetenschappelijk onderzoek zijn we drie jaar bezig. Als iemand eind 2018 begint met het traject wordt hij natuurlijk nog twee jaar gevolgd om de resultaten te meten. Voor de investeerders kunnen we al eerder zien welke resultaten worden geboekt.” Daarbij wil Betty benadrukken het in dit hele traject in de eerste plaats gaat om de werknemer. “We willen dat de werknemer met kanker goed begeleid wordt. Hoewel ze in de beginfase uiteraard andere zaken aan het hoofd hebben dan werk, willen ze doorgaans na de behandeling graag weer aan het werk. En daar zijn we voor.”

Gerelateerde nieuwsberichten