Omgaan met rouw op de werkvloer: tips voor werkgevers

We krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken: rouw om het verlies van een dierbaar persoon. Overkomt dat uw medewerker dan heeft dat niet alleen invloed op de privésituatie, maar ook op het werk. Het balanceren tussen rouw en werk is niet eenvoudig voor veel medewerkers. Het moment waarop iemand het werk weer volledig kan oppakken, varieert per persoon. Terwijl werk voor sommigen juist een goede afleiding biedt, kan het voor een ander een zware opgave zijn. Ga je hier niet goed mee om dan kan rouw leiden tot langdurend verzuim. Gelukkig kunnen steun en empathie van leidinggevenden en collega’s de drempel voor terugkeer naar werk verlagen. Maar hoe kunt u als werkgever uw medewerkers het beste ondersteunen bij rouw en daarmee langdurig verzuim voorkomen?

Omgaan met rouw op de werkvloer: tips voor werkgevers

Wat is rouw eigenlijk?

Rouw is een reactie op verlies. Hoewel het vaak wordt geassocieerd met het verlies van een dierbare, kan het ook gaan om verlies van gezondheid, werk, relaties of een niet voldragen zwangerschap.

Rouwtaken
Rouwtaken
Het rouwproces is niet iets dat op een zeker moment ‘klaar’ is. Het vergt tijd en aanpassing om een goede balans te vinden tussen het accepteren van het verlies en het hervatten van het dagelijks leven. Volgens de Amerikaanse erkende rouwtherapeut William Worden doorloopt iemand vier ‘rouwtaken’. De duur ervan is voor iedereen anders.

Rouwreacties herkennen

Werk kan een helende factor zijn tijdens een rouwperiode, maar het kan ook extra stress met zich meebrengen. Iedere rouwende medewerker reageert anders; sommigen uiten hun emoties makkelijk en praten er veel over, terwijl anderen een meer pragmatische benadering hebben en zich richten op het oplossen van problemen en het behouden van controle. Er zijn ook medewerkers die de neiging hebben om zich terug te trekken en weg te vluchten uit de situatie. Als werkgever of leidinggevende is het belangrijk om rekening te houden met de rouwreacties van uw medewerkers. Dit toont zorg voor hun welzijn, wat het vertrouwen en de loyaliteit van medewerkers kan vergroten en bij kan dragen aan een positieve bedrijfscultuur.

Rouwreacties
Verschillende rouwreacties

Langdurend verzuim voorkomen

Hoewel rouw geen ziekte is, kan het er wel degelijk toe leiden dat iemand niet of verminderd in staat is om aan het werk te gaan. Het leren omgaan met het verlies kost tijd. Ga je hier verkeerd mee om, dan kan rouw langdurend ziekteverzuim veroorzaken. Uit gegevens van ArboNed en HumanCapitalCare (beide onderdeel van HumanTotalCare) blijkt dat het gemiddelde aantal verzuimdagen door rouw onder medewerkers in 2023 is gestegen naar 219 dagen ten opzichte van 183 dagen in 2019. Hierbij gaat om het om langdurend verzuim (langer dan 6 weken). Dit wilt u als werkgever natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.

Uw rol als werkgever

Als werkgever wilt u uw rouwende medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen. Wij helpen u graag op weg met deze tips:

1. Toon betrokkenheid

Rouw kan emotioneel belastend zijn, waarbij er ook nog eens praktische zaken komen kijken zoals het regelen van opvang voor de kinderen of een huis leeghalen. En soms is er een lange tijd van mantelzorg aan voorafgegaan, waardoor er naast het rouwen ook sprake is van langdurige overbelasting. Medewerkers die gedurende een rouwproces langdurig afwezig zijn van werk, geven vaak aan dat zij onvoldoende steun en begeleiding van het werk ervaren. En hoe langer iemand weg is van het werk, hoe hoger de drempel vaak is om weer terug te keren. Daarom is het belangrijk dat u betrokken blijft bij uw rouwende medewerker. Dit kan variëren van kleine gebaren zoals het sturen van een kaartje tot het regelmatig informeren naar het welzijn van de rouwende medewerker.

2. Stel een rouwprotocol op

In een rouwprotocol staat wat leidinggevenden en collega’s kunnen doen wanneer er sprake is van rouw op de werkvloer. In het protocol staat bijvoorbeeld de verlofregeling, welke interne ondersteuning beschikbaar is voor medewerkers die rouwen en het kan richtlijnen bevatten voor communicatie binnen de organisatie over het verlies.

3. Flexibel rouwverlof

Erken dat rouw een geaccepteerde reden is om verplichtingen in het werk even niet te hoeven nakomen. Hoewel rouwverlof niet wettelijk is vastgelegd in Nederland, kan het aanbieden van flexibel rouwverlof een grote steun zijn voor rouwende medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het loon volledig wordt doorbetaald gedurende deze periode. Maar verlof is niet voor iedereen de oplossing. Mensen die rouwen kunnen juist ook baat hebben bij werk doordat het hen structuur en ook afleiding in het rouwproces brengt. Vooral als zij zich hierin gehoord en gesteund voelen door leidinggevende en collega’s.

4. Schakel deskundige hulp in

Ook de behoefte aan hulp varieert per rouwende werknemer. Met goede rouwbegeleiding kunt u de duur van verzuim verkorten of zelfs verzuim voorkomen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed kan hierbij helpen. Deze kan niet alleen directe hulp bieden aan medewerkers, maar ook advies geven aan leidinggevenden over hoe ze het gesprek over rouw kunnen aangaan en hoe zij de benodigde aandacht en zorg kunnen bieden.

Wilt u meer weten over rouwbegeleiding en hoe de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed uw medewerkers kunnen ondersteunen? Klik dan op onderstaande knop. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten