Ongewenst gedrag: de cijfers

Het is de afgelopen tien jaar nog niet gelukt om ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. En dat is zorgelijk, want psychosociale arbeidsbelasting (PSA, waar ongewenst gedrag onder valt) is verantwoordelijk voor een groot deel van de verzuimgevallen.

Ongewenst gedrag op de werkvloer, dit zijn de cijfers

Ongewenst gedrag neemt niet af

In 2007 gaf 24% van de werknemers aan dat ze last hadden gehad van ongewenst gedrag door klanten, patiënten of andere derden. In 2017 lag dat percentage nog steeds op 24%. Het aantal werknemers dat te maken heeft gehad met ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden, is met slechts één procent gedaald. Van 17% in 2007 naar 16% in 2017.

In de Arbobalans 2018 van TNO en CBS is te lezen welk percentage werknemers in 2017 aangaf de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van welk type ongewenst gedrag:

Type ongewenst gedrag

Percentage werknemers

Persoonlijk gediscrimineerd op het werk

5,6%

Pesten door leidinggevende of collega

8,2%

Pesten door derden

5,5%

Lichamelijk geweld door leidinggevende of collega

0,4%

Lichamelijk geweld door derden

5,8%

Intimidatie door leidinggevende of collega

11,4%

Intimidatie door derden

19,1%

Seksuele aandacht door leidinggevende of collega

2,1%

Seksuele aandacht door derden

6,0%

 

Lees meer over (het voorkomen van) ongewenst gedrag.

Gerelateerde nieuwsberichten