Persbericht: Onderzoek leidt tot meer kennis over voorspellers psychisch verzuim

Giny Norder, bedrijfsarts bij ArboNed, promoveert op 16 november aanstaande. Zij heeft onderzoek gedaan naar factoren die de duur van verzuim door psychische klachten voorspellen, en over factoren die samenhangen met een terugval.

Persbericht: Onderzoek leidt tot meer kennis over voorspellers psychisch verzuim

Langdurig verzuim verminderen

Psychische stoornissen zijn de oorzaak van een aanzienlijk deel van het langdurig verzuim en de belangrijkste reden voor een WIA-uitkering voor werknemers jonger dan 55 jaar. Met haar proefschrift ‘Common mental disorders. Prediction of sickness absence durations and recurrences’, wil Norder de huidige kennis over voorspellers van psychisch verzuim vergroten. “Kennis over de risicofactoren helpt bedrijfsartsen werknemers eerder en gericht te verwijzen naar een behandeling of interventie die gericht is op de vermindering van langdurig verzuim.” Risicofactoren die verzuim langer dan drie maanden voorspellen, zijn leeftijd boven 50 jaar, een hoog opleidingsniveau, depressieve en een hoge klachtbeleving.

Begeleiding ook na herstel noodzakelijk

Werknemers die uitvallen door psychische klachten, hebben een groter risico op baanverlies: 18% van de werknemers verloor in een periode van 5 jaar hun baan, in vergelijking met 9% van de werknemers zonder ziekteverzuim door psychische klachten. “In het eerste jaar nemen de werknemers zelf de beslissing om weg te gaan,” zegt Norder. “In jaar 2-5 worden zij vaak vanwege disfunctioneren in werk ontslagen.”

Als werknemers hersteld zijn na psychische klachten, blijft begeleiding noodzakelijk. Norder: “Van de groep werknemers die hersteld is, krijgt 28% opnieuw te maken met verzuim door psychische klachten, vaak binnen 12 maanden. Bij werknemers binnen deze groep die ouder zijn dan 55 jaar, valt het merendeel zelfs binnen 4 maanden opnieuw uit. Het blijft wenselijk om de psychische gezondheid en het functioneren in werk te monitoren, bijvoorbeeld met preventieve spreekuren of preventief medische onderzoeken, de PMO’s.”

Over de promotie

Norder promoveert op 16 november a.s. om 14.30 uur, in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Curriculum vitae

Giny Norder-Kuper (1 april 1965, Assen), is na de middelbare school geneeskunde gaan studeren in Groningen. Tijdens deze studie is de interesse in de bedrijfsgezondheidszorg ontstaan. Haar afstudeerscriptie had als onderwerp de loodbelasting bij werknemers van de RBM te Meppel. Na het behalen van het artsendiploma ging zij werken bij de BGD Midden en Oost Twente. Zij volgde de opleiding tot bedrijfsarts in Nijmegen van 1993 tot 1997. In 2000 is zij gestart bij ArboNed Utrecht. Hier verdiepte zij zich steeds meer in het onderwerp psychische klachten. Dit resulteerde in de start van dit promotietraject in 2011. Naast het werk als bedrijfsarts is zij lid van het bestuur van de NVAB-kring Utrecht en geeft zij over het onderwerp psychische klachten nascholing aan collega’s bij de ArboNed Academy.

Gerelateerde nieuwsberichten