De bedrijfsarts als specialist

Een bedrijfsarts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts helpt tevens om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen.

Dat betekent dat niet alleen advies en ondersteuning geboden kan worden op de verplichte gebieden van de Arbowet. De bedrijfsarts van ArboNed biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. Dat noemen wij Duurzame Inzetbaarheid.

Bedrijfsarts - Arboportaal

Bron: Arboportaal

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een bedrijfsarts?

Het werkveld van de bedrijfsarts is zeer divers, wat voortkomt uit de verschillende soorten branches, werkgevers en werknemers die de bedrijfsarts bedient. Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Maar ook voor bedrijven zijn er negatieve consequenties. De continuïteit van het werk komt in gevaar. En de kosten van een werknemer die uiteindelijk de WIA bereikt, kost een organisatie gemiddeld 120.000 euro. Het inschakelen van een bedrijfsarts om te helpen bij verzuimbegeleiding, verzuim voorkomen en de verzuimduur te beperken helpt dus werknemers én organisaties. De bedrijfsarts van ArboNed ondersteunt om arbeidsverzuim te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding –en beheersing.

De bedrijfsarts van ArboNed

De bedrijfsarts van ArboNed staat bekend om zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie. Door onderzoek, trainingen, testen en andere wetenschappelijk onderbouwde methodes blijft de bedrijfsarts op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodoende kan de bedrijfsarts méér voor u bereiken op het gebied van verzuim en re-integratie. 365 dagen per jaar. 

Meer informatie over de bedrijfsarts van ArboNed?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. Voor informatie over de bedrijfsarts neemt u contact op met ArboNed via 030 299 64 44 of stuur ons een bericht.