De bedrijfsarts als specialist

Een bedrijfsarts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Hij helpt ook om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Ook heeft iedere werknemer het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit wordt een open spreekuur genoemd. Sinds de nieuwe Arbowet 2017 zijn de randvoorwaarden uitgebreid. Zo bent u als werkgever verplicht uw werknemers actief te wijzen op het open spreekuur en heeft de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. 

Duurzame inzetbaarheid

De bedrijfsarts kan meer bieden dan alleen advies en ondersteuning op de verplichte gebieden van de Arbowet. De bedrijfsarts van ArboNed biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. Dat noemen wij Duurzame Inzetbaarheid. In de korte video hieronder ziet u precies wat de taken zijn. 

Bron: Arboportaal

Wettelijke verplichting

Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en bedrijven zijn verplicht om samen te werken met deze specialisten. Sinds de nieuwe Arbowet is elke werkgever ook verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. Verder zijn er nog drie wettelijke verplichtingen voor de taken van de bedrijfsarts. Zo moet hij door een bedrijf worden ingeschakeld bij: 

Bedrijfsarts, arbo-arts of basisarts?

Werkgevers en werknemers gebruiken de termen arbo-arts en bedrijfsarts soms door elkaar. Maar zijn deze artsen dan ook hetzelfde? Nee. Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en is ingeschreven bij het BIG-register. Een bedrijfsarts heeft altijd een opleiding tot basisarts gevolgd en daarna een specialistische opleiding van vier jaar. Arbo-artsen hebben geen specialisatie gevolgd. Bij de wettelijke verplichting vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt ook een bedrijfsarts geraadpleegd bij de probleemanalyse. Een arbo-arts is hiertoe niet bevoegd. ArboNed heeft dan ook geen arbo-artsen in dienst en werkt alleen met gecertificeerde bedrijfsartsen en basisartsen. Een basisarts is iemand die zijn studie geneeskundige met succes heeft afgerond. Basisartsen bij ArboNed werken altijd onder supervisie.

Taken en verantwoordelijkheden

Een bedrijfsarts is dus de specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij is er voor de werknemer én de werkgever en brengt onafhankelijk advies uit. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels. Onder zijn verantwoordelijkheden valt:

  • Hij ondersteunt werkgevers bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden en re-integreren van zieke werkenden terug naar het werk. 
  • Hij heeft ten alle tijde vrije toegang tot de werkvloer en kan zo beter inzicht krijgen in de werkomstandigheden en de belasting op de werkvloer.
  • Hij is bereikbaar voor werknemers voor vragen, met of zonder gezondheidsklachten, over hun werk in relatie tot hun gezondheid
  • Hij kan overleg voeren met de preventiemedewerker, ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging. 
  • Het kan zijn dat een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dan mag hij altijd een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts moet altijd aan dit verzoek gehoor geven tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Een second opinion kan niet door de werkgever aangevraagd worden.
  • Hij is verplicht beroepsziekten te melden bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Kerndeskundigen Arbowet

De bedrijfsarts is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. De andere drie kerndeskundigen zijn de arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige.

Bedrijfsarts samen met HR

Bij een medewerker die ziek is, is een goede communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts essentieel. Wat zijn dan de do’s en don’ts? En de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft de bedrijfsarts meer bevoegdheden op het gebied van preventie. Hoe kan HR daar beter gebruik van maken zodat je zieke werknemers kunt voorkomen? Dit zijn vragen die bedrijfsarts in opleiding Lianne Schouten beantwoordt in het HR Journaal. 

Wat zijn de voordelen?

Het werkveld is zeer divers, wat voortkomt uit de verschillende soorten branches, werkgevers en werknemers die de bedrijfsarts bedient. Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Maar ook voor bedrijven zijn er negatieve consequenties. De continuïteit van het werk komt in gevaar. En als u weet dat één dag verzuim € 250 kost, is niets doen voor een werkgever geen optie. Het inschakelen van een specialist om te helpen bij verzuimbegeleiding, verzuim voorkomen en de verzuimduur te beperken helpt dus werknemers én organisaties. De bedrijfsarts van ArboNed ondersteunt om arbeidsverzuim te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding –en beheersing.

De bedrijfsarts van ArboNed

De bedrijfsarts van ArboNed staat bekend om zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie. Door onderzoek, trainingen, testen en andere wetenschappelijk onderbouwde methodes blijft hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodoende kan hij méér voor u bereiken op het gebied van verzuim en re-integratie.

Verzuimabonnement afsluiten

Met een abonnement bij ArboNed bent u aangesloten bij een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland. Na het afsluiten van een abonnement bent u in het bezit van het wettelijk verplichte basiscontract en heeft u ook toegang tot de bedrijfsarts.

Kies het abonnement dat bij u past 

Meer informatie?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. Voor informatie over de bedrijfsarts neemt u contact op met ArboNed via 030 299 64 44 of stuur ons een bericht.

Ontmoet een bedrijfsarts van ArboNed

Klaartje van der Burgt

 

Wilt u meer weten over de bedrijfsarts? Neem direct contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen