Tips om een gezonde leefstijl binnen het bedrijf te bevorderen

Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en verzuimen minder. Hoewel uw werknemers zelf hun leefstijl bepalen, kunt u hen wel bewust maken van hun invloed op hun eigen gezondheid. Deze negen tips helpen u om het onderwerp bij u in het bedrijf op de kaart te zetten.

Tips voor een gezond bedrijf
  1. Bepaal als organisatie de kaders waarmee u aan de slag wilt en laat medewerkers de concrete acties bedenken. Ga aan de slag vanuit een positieve benadering dus praat over kansen, mogelijkheden en opbrengsten. Het kader vanuit het bedrijf zou kunnen zijn ‘de fitheid van medewerkers vergroten tijdens en rondom werktijd’. De medewerkers kunnen een voorstel doen hoe ze dit zouden willen en welke sportactiviteiten aangeboden moeten worden.  
  2. Laat werknemers nadenken over waar ze zelf méér van willen, zoals een betere conditie, of meer beweging. Dat motiveert meer dan nadenken over waar ze minder van willen, zoals kilo’s afvallen, of minder zitten.
  3. Leg de lat niet te hoog. Werknemers ervaren meer successen als doelen haalbaar zijn. Dat smaakt naar meer!
  4. Beloon werknemers die op een goede manier aan de slag zijn gegaan. Bijvoorbeeld met complimenten of extra faciliteiten.
  5. Geef eerst aandacht aan de medewerkers die zelf al gezonder willen leven. Als de andere medewerkers het positieve effect zien, sluiten ze zich mogelijk vanzelf aan. Zo niet, kijk dan naar punt 6.
  6. Breng in kaart waar de weerstand zit en maak het bespreekbaar. Dat kan bijvoorbeeld in een vraag- en antwoord rubriek op intranet of tijdens teamoverleg.
  7. Maak de vorderingen regelmatig zichtbaar. Gebruik daarvoor handige momenten, zoals de dagstart of vaste teammeeting.  
  8. Zorg voor een zichtbaar aanspreekpunt in de organisatie. Dit kan iemand zijn van personeelszaken of HR, of een werknemer die het leuk vindt om zich met het onderwerp bezig te houden.  
  9. Betrek uw werknemers actief. Dat kan bijvoorbeeld via een vragenlijst, of via de ondernemingsraad met een achterbanraadpleging. Of u organiseert een (online) bijeenkomst met presentaties door enthousiaste werknemers.   

Preventief medisch onderzoek

Staat een gezonde leefstijl en werkomgeving binnen uw bedrijf op de agenda en wilt u een stap verder? Het Preventief medisch onderzoek (PMO) vormt als ‘nulmeting’ de perfecte basis om gericht actie te nemen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. En u voldoet hiermee aan uw wettelijke verplichting. Met onze jarenlange ervaring kijken we graag samen welk PMO het best bij uw onderneming past. 

Meer informatie Direct (offerte) aanvragen

Gerelateerde nieuwsberichten