Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek (PMO): een gezondheidscheck voor uw mensen.

 • Gezonde, fitte en vitale werknemers

 • Minder verzuim

 • Lagere kosten

 • En voldoen aan uw wettelijke verplichtingen

 

PMO offerte aanvragen

 

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Hoe gezond en vitaal is uw organisatie, waar krijgen uw werknemers energie, of juist stress van? Het Preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed geeft antwoord. Via een online vragenlijst en relevante fysieke onderzoeken krijgen uw werknemers duidelijkheid over hun psychische en fysieke gezondheid. Het PMO is meer dan een wettelijke verplichting. U toont als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Zo bevordert u gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf.

De voordelen van het PMO: dé gezondheidscheck voor uw medewerkers

 • Uw werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s 
 • Ze zijn zich meer bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid 
 • Met ons PMO voldoet u aan uw wettelijke verplichting 
 • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd 
 • Wij ondersteunen u bij de informatievoorziening voor uw werknemers
 • De fysieke onderzoeken kunnen plaatsvinden bij u in de buurt, of bij u op het bedrijf
 • Werknemers met een verhoogd risico krijgen een adviesgesprek met één van onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen 
 • U krijgt een concreet advies met conclusies en aanbevelingen 
 • Eén van onze experts bespreekt het PMO-rapport met u

Vraag een offerte aan

Een PMO voor elke onderneming

ArboNed biedt verschillende Preventief medisch onderzoeken aan, omdat de behoeften per organisatie verschillen.

pmo

Uitgebreid Preventief medisch onderzoek:

ArboNed biedt twee verschillende PMO's aan. Het PMO Vitaal is maatwerk, afgestemd op de risico's en vitaliteitsdoelstellingen van uw bedrijf. Het PMO Persoonlijk is een gezondheidscheck, die bestaat uit een standaard online screeningsvragenlijst voor kantoor- of productiewerknemers, aangevuld met een standaard fysiek onderzoek. 

Direct offerte aanvragen

epmo

Online Preventief medisch onderzoek:

Het ePMO is een online Preventief medisch onderzoek met een beknoptere vragenlijst. Werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico ontvangen een e-mailuitnodiging voor een telefonisch adviesgesprek. Hierdoor duurt het ePMO korter en zijn de kosten lager dan bij reguliere PMO’s met een fysiek onderzoek.

Direct offerte aanvragen

pmo hiswa epmo metaal

Preventief medisch onderzoek specifiek voor een branche:

Voor leden van de Koninklijke Metaalunie is er het ePMO Metaal. Leden van de HISWA kunnen hun medewerkers het PMO HISWA aanbieden. Deze PMO's zijn specifiek afgestemd op de werkzaamheden in deze branches en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de betreffende brancheverenigingen.

Direct offerte aanvragen

De verschillende PMO's van ArboNed in één overzicht

  ePMO PMO Persoonlijk PMO Vitaal
Standaard vragenlijst voor kantoor, productie of combinatie

✔ 

-

Vragenlijst op maat - -
Opname Workability Index - -
Fysieke onderzoeken -
Individueel rapport werknemer
Adviesgesprek (extra aandacht bij verhoogd gezondheidsrisico) -
Telefonisch adviesgesprek bij verhoogd gezondheidsrisico - -
Groepsrapportage (bij minimaal 15 deelnemers) ✔ (max. 2 groepen)
Analyse op maat (trends, KPI's) - -
Optie: deelrapportages - ✔ (max. 2 groepen)
Rapportage op maat - -
Bespreking (groeps-)rapportage met werkgever -
Telefonisch bespreking (groeps-)rapportage met werkgever - -

 

Hoe werkt een PMO bij ArboNed?

Het PMO bij ArboNed start met een online vragenlijst. De vragenlijst gaat in op hoe werknemers hun gezondheid en leefstijl zelf ervaren en kijkt breder dan alleen naar het werk. De privacy van de individuele werknemer is gewaarborgd. Wij koppelen dan ook geen individuele resultaten terug naar de werkgever. Afhankelijk van het soort PMO dat u kiest worden er aanvullend op de online vragenlijst fysieke onderzoeken uitgevoerd. Alle werknemers krijgen een adviesgesprek met de vitaliteits- en gezondheidsdeskundige van ArboNed. Bij werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico is hier extra aandacht voor. Met het PMO van ArboNed voldoet u aan uw wettelijke verplichting.

Preventief medisch onderzoek in tijden van corona

“We vonden het belangrijk om onze werknemers tijdens de eerste lockdown op de hoogte en betrokken te houden via wekelijkse online bijeenkomsten. Toen ik zag dat deze bijeenkomsten goed gingen, wist ik dat het ook met het PMO zou kunnen.”

Lees het hele interview hier

Jacqueline Hendriks - HR Manager bij Visma Connect
Veelgestelde Vragen

PMO

 • Is PMO (Preventief medisch onderzoek) hetzelfde als PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek)?

  Nee, een PMO is een verbeterde versie van het PAGO. Er zijn vier belangrijke punten van verschil tussen een PMO en een PAGO:

  • U bent als werkgever, samen met de ondernemingsraad actief bij de voorbereiding en uitvoering van het PMO betrokken. Dat was bij een PAGO niet altijd het geval.
  • Het gaat bij een PMO niet alleen om gezondheidsonderzoek, maar ook om acties naar aanleiding van dat onderzoek om de gezondheid van uw medewerkers te beschermen of verbeteren.
  • In een PMO is aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van uw medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk. Een PMO kijkt ook naar chronische aandoeningen en riskante leefgewoonten.
  • Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.
 • Waarom is een PMO wettelijk verplicht?

  In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers "periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken".

 • Wat heb ik als werkgever aan een PMO?

  Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers, minder verzuim en minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een PMO kan zo tot grote kostenbesparingen leiden.

  Een PMO maakt voor uw organisatie van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van uw werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Na het onderzoek kan het bedrijf maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Individuele werknemers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten.

  Meedoen aan een PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid van uw werknemers in de komende jaren. Een PMO is een momentopname. Het voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties op het gebied van werk en gezondheid.

  In een PMO kunnen de gegevens van alle werknemers worden samengevoegd. Er kunnen groepsoverzichten worden gemaakt, met name van de vragenlijstresultaten. Welke klachten komen veel voor, op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan elders, bijvoorbeeld vergeleken met de eigen branche? Mits de juiste vergelijkingen worden gemaakt, kan PMO op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor het bedrijf.

  Wanneer bij een bedrijf voor een tweede of volgende maal een PMO-cyclus wordt uitgevoerd, kan men vaak veranderingen in de resultaten waarnemen. Die veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van de ingezette acties. Zo wordt een PMO een monitor voor de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers.

 • Wat kost een PMO?

  De prijs van een PMO hangt af van de inhoud van het onderzoek en hoe uitgebreid de groepsrapportage is. Voor het individuele onderzoek van een PMO liggen de kosten meestal tussen € 150 en € 200 per werknemer. U moet ook rekening houden met mogelijke extra kosten voor analyses voor groepen werknemers en met kosten voor acties die uw organisatie opzet voor de bescherming en verbetering van de gezondheid van uw werknemers.
  ArboNed biedt ook een ePMO aan. Vooral geschikt voor kleine(re) bedrijven. Het ePMO geeft u snel duidelijkheid over de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Het ePMO is een online Preventief medisch onderzoek met een beknoptere, online vragenlijst waardoor het proces sneller is en de kosten lager dan bij reguliere PMO’s met een fysiek onderzoek.

  Weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. 

  Offerte PMO aanvragen

Succesverhaal uit de praktijk

Jan Hak is Teamleider Milieustraten bij afvalinzamelaar Avri. Hij deed mee aan het Preventief medisch onderzoek en dat had een flinke impact op hem. Hoe precies, vertelt Jan in deze video:

PMO uitgevoerd. En nu?

Als het PMO is uitgevoerd ontvangt u - indien gewenst en bij een deelname van meer dan 15 werknemers - een groepsrapportage. Onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundige bespreekt het rapport met u. Op basis van de uitkomsten van het PMO brengen onze deskundigen ook advies uit over gerichte aanpak binnen uw bedrijf. Zo werkt u actief aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en dus uw bedrijf. 

PMO offerte aanvragen

Heeft u vragen of wilt u sparren welk PMO bij uw onderneming past?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen