Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek (PMO): een gezondheidscheck voor uw mensen.

 • Gezonde, fitte en vitale werknemers

 • Minder verzuim

 • Lagere kosten

 • En voldoen aan uw wettelijke verplichtingen

 

PMO aanvragen

 

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Hoe gezond en vitaal is uw organisatie, waar krijgen uw werknemers energie, of juist stress van? Het Preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed geeft antwoord. Via een online vragenlijst en relevante fysieke onderzoeken krijgen uw werknemers duidelijkheid over hun psychische en fysieke gezondheid. Het PMO is meer dan een wettelijke verplichting. U toont als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Zo bevordert u de gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf.

Een PMO voor elke onderneming

PMO Vitaal

PMO op maat

Het PMO Vitaal is maatwerk, afgestemd op de risico's en vitaliteitsdoelstellingen van uw bedrijf. Uw werknemers krijgen een online screeningsvragenlijst die aansluit bij hun werk en ook het fysieke onderzoek past bij de specifieke werkzaamheden. Alle deelnemers krijgen een persoonlijk adviesgesprek.

Direct offerte aanvragen

PMO Persoonlijk

Uitgebreid PMO

Het PMO Persoonlijk van ArboNed is een complete gezondheidscheck die uw werknemers snel duidelijkheid geeft over hun psychische en fysieke gezondheid. De online screeningsvragenlijst en de fysieke onderzoeken zijn gestandaardiseerd per functiegroep, zoals kantoormedewerkers of productiemedewerkers. 

Direct offerte aanvragen

spiegel

Voor max. 10 werknemers

Speciaal voor mkb-bedrijven tot en met 10 medewerkers is er nu dit PMO Persoonlijk. Ook nu kunt u rekenen op een complete gezondheidscheck voor uw werknemers met vragenlijst, fysiek onderzoek en advies. U regelt het simpel en snel voor een vaste prijs zodat u eenvoudig voldoet aan uw wettelijke verplichting.

Direct online afsluiten

tablet

Online PMO

Het ePMO is een online Preventief medisch onderzoek met een beknoptere vragenlijst. Werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen een telefonisch adviesgesprek aanvragen. Het ePMO duurt korter en is goedkoper dan de reguliere PMO’s met fysieke onderzoeken.

Direct offerte aanvragen

epmo-metaalunie

Voor leden Metaalunie

Voor leden van Koninklijke Metaalunie is er het PMO Metaal. Specifiek afgestemd op het werk in uw branche en ontwikkeld met Koninklijke Metaalunie. U sluit het PMO Metaal direct online af en ziet daarbij meteen wat het u kost. Zo kunt u snel en eenvoudig voldoen aan uw wettelijke verplichting.

Direct online afsluiten

pmo-hiswa

Voor HISWA-leden

Leden van de HISWA kunnen kiezen voor het PMO HISWA. Specifiek afgestemd op het werk in de watersportbranche en ontwikkeld in nauwe samenwerking met uw branchevereniging. Uw werknemers vullen een online vragenlijst in, krijgen een fysiek onderzoek en een adviesgeprek.

Direct offerte aanvragen

De PMO's van ArboNed in één overzicht

  ePMO PMO Persoonlijk PMO Vitaal
Vragenlijst voor kantoor, productie of combinatie

✔ (standaard)

✔ (standaard)

    ✔ (op maat)     

Opname Workability Index - -
Fysieke onderzoeken -
Individueel rapport werknemer
Adviesgesprek (extra aandacht bij verhoogd gezondheidsrisico) ✔ (telefonisch en
alleen bij verhoogd risico)
Groepsrapportage (bij minimaal 15 deelnemers) ✔ (max. 2 groepen) 
Optie: deelrapportages - ✔ (max. 2 groepen) 
Analyse op maat (trends, KPI's) - -
Rapportage op maat - -
Bespreking (groeps-)rapportage met werkgever ✔ (telefonisch)

 

De voordelen van het PMO: dé gezondheidscheck voor uw werknemers:

 • Inzicht in waar uw werknemers energie van krijgen én in de grootste risico’s op mogelijk verzuim.
 • Duidelijkheid voor uw werknemers over hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
 • Activatie van uw werknemers dankzij de concrete adviezen die zij krijgen voor een vitaler leven.
 • Vaste contactpersoon vanuit ArboNed die u tijdens en na het PMO ondersteunt, ook bij het informeren van uw werknemers.
 • Positief werkgeversimago, dankzij uw investering in de gezondheid van uw werknemers.
 • Mogelijke kostenbesparing, omdat het verzuim kan dalen als u aan de slag gaat met de resultaten.
 • Voldoen aan uw wettelijke verplichting.

Direct aanvragen

Hoe werkt een PMO bij ArboNed?

 • Het PMO bij ArboNed start met een online vragenlijst. De vragenlijst gaat in op hoe werknemers hun gezondheid en leefstijl zelf ervaren en kijkt breder dan alleen naar het werk.
 • Afhankelijk van het soort PMO dat u kiest zijn er ook fysieke onderzoeken. Wij bieden een veilige en hygiënische omgeving, waarbij wij alle COVID-19 voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht nemen.
 • Tot slot krijgen de werknemers een adviesgesprek met de vitaliteit- en gezondheidsdeskundige van ArboNed. Bij werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico is hier extra aandacht voor. 

Met het PMO van ArboNed voldoet u aan uw wettelijke verplichting. De privacy van de individuele werknemers is gewaarborgd. Wij koppelen geen individuele resultaten terug naar de werkgever. 

PMO uitgevoerd. En nu?

Als het PMO is uitgevoerd ontvangt u - indien gewenst en bij een deelname van meer dan 15 werknemers - een groepsrapportage. Onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundige bespreekt het rapport met u. Op basis van de uitkomsten van het PMO brengen onze deskundigen ook advies uit over gerichte aanpak binnen uw bedrijf. Zo werkt u actief aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en dus uw bedrijf. 

Succesverhaal uit de praktijk

Jan Hak is Teamleider Milieustraten bij afvalinzamelaar Avri. Hij deed mee aan het Preventief medisch onderzoek en dat had een flinke impact op hem. Hoe precies, vertelt Jan in deze video:

Veelgestelde Vragen

PMO

 • Is PMO (Preventief medisch onderzoek) hetzelfde als PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek)?

  Nee, een PMO is een verbeterde versie van het PAGO. Er zijn vier belangrijke punten van verschil tussen een PMO en een PAGO:

  • U bent als werkgever, samen met de ondernemingsraad actief bij de voorbereiding en uitvoering van het PMO betrokken. Dat was bij een PAGO niet altijd het geval.
  • Het gaat bij een PMO niet alleen om gezondheidsonderzoek, maar ook om acties naar aanleiding van dat onderzoek om de gezondheid van uw medewerkers te beschermen of verbeteren.
  • In een PMO is aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van uw medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk. Een PMO kijkt ook naar chronische aandoeningen en riskante leefgewoonten.
  • Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.
 • Waarom is een PMO wettelijk verplicht?

  In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers "periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken".

 • Wat heb ik als werkgever aan een PMO?

  Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers, minder verzuim en minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een PMO kan zo tot grote kostenbesparingen leiden.

  Een PMO maakt voor uw organisatie van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van uw werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Na het onderzoek kan het bedrijf maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Individuele werknemers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten.

  Meedoen aan een PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid van uw werknemers in de komende jaren. Een PMO is een momentopname. Het voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties op het gebied van werk en gezondheid.

  In een PMO kunnen de gegevens van alle werknemers worden samengevoegd. Er kunnen groepsoverzichten worden gemaakt, met name van de vragenlijstresultaten. Welke klachten komen veel voor, op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan elders, bijvoorbeeld vergeleken met de eigen branche? Mits de juiste vergelijkingen worden gemaakt, kan PMO op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor het bedrijf.

  Wanneer bij een bedrijf voor een tweede of volgende maal een PMO-cyclus wordt uitgevoerd, kan men vaak veranderingen in de resultaten waarnemen. Die veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van de ingezette acties. Zo wordt een PMO een monitor voor de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers.

 • Wat kost een PMO?

  De prijs van een PMO hangt af van de inhoud van het onderzoek en hoe uitgebreid de groepsrapportage is. Voor het individuele onderzoek van een PMO liggen de kosten meestal tussen € 150 en € 200 per werknemer. U moet ook rekening houden met mogelijke extra kosten voor analyses voor groepen werknemers en met kosten voor acties die uw organisatie opzet voor de bescherming en verbetering van de gezondheid van uw werknemers.
  ArboNed biedt ook een ePMO aan. Vooral geschikt voor kleine(re) bedrijven. Het ePMO geeft u snel duidelijkheid over de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Het ePMO is een online Preventief medisch onderzoek met een beknoptere, online vragenlijst waardoor het proces sneller is en de kosten lager dan bij reguliere PMO’s met een fysiek onderzoek.

  Weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Vraag dan direct een PMO aan en bereken uw kosten.

  PMO aanvragen

PMO in coronatijd

“We vonden het belangrijk om onze werknemers tijdens de eerste lockdown op de hoogte en betrokken te houden via wekelijkse online bijeenkomsten. Toen ik zag dat deze bijeenkomsten goed gingen, wist ik dat het ook met het PMO zou kunnen.”

Lees het hele interview hier

Jacqueline Hendriks - HR Manager bij Visma Connect
PMO offerte aanvragen

Heeft u vragen of wilt u sparren welk PMO bij uw onderneming past?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen