Preventief Medisch Onderzoek
 • Ontdek waar uw medewerkers energie van krijgen én krijg inzicht in de grootste risico’s op verzuim.
 • Duidelijkheid voor uw medewerkers over hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
 • Activatie van uw medewerkers dankzij de concrete adviezen die zij krijgen voor een vitaler leven.
mok

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Hoe gezond en vitaal is uw organisatie? Waar krijgen uw medewerkers energie of juist stress van? Het Preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed geeft antwoord. Via een online vragenlijst en fysieke onderzoeken krijgen uw medewerkers duidelijkheid over hun mentale en fysieke gezondheid. 

Het PMO levert u veel op. U toont als werkgever uw betrokkenheid bij uw werknemers. En u bevordert de gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf. Wist u dat onze klanten het PMO gemiddeld met een 8,1 waarderen? 

ArboNed helpt u hierbij op de manier die bij u past: doet u het zelf met behulp van onze online hulpmiddelen? Besteedt u liever alles uit? Of kiest u voor een middenweg?

Laten doen Wat houdt dit in?

 1. PMO Persoonlijk

  Het PMO Persoonlijk van ArboNed is een complete gezondheidscheck die uw medewerkers snel duidelijkheid geeft over hun mentale en fysieke gezondheid. Ze krijgen inzicht in hun energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s.

 2. PMO persoonlijk tot en met 10 werknemers

  Het PMO Persoonlijk van ArboNed is een complete gezondheidscheck die uw werknemers snel duidelijkheid geeft over hun psychische en fysieke gezondheid. Ze krijgen inzicht in hun energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s.

 3. PMO Vitaal

  Het PMO Vitaal bestaat uit een op maat gemaakte online vragenlijst voor uw werknemers. Daarnaast ondergaan uw werknemers een fysiek onderzoek op maat. Samen met ArboNed bepaalt u de inhoud van het PMO Vitaal, zodat het onderzoek volledig aansluit bij de doelstellingen van uw organisatie.

 4. ePMO

  Het ePMO is een online vragenlijst die ingaat op hoe werknemers hun gezondheid en leefstijl zelf ervaren. Na het invullen ontvangen de deelnemers een persoonlijk rapport en waar nodig een adviesgesprek. Vanaf vijftien deelnemers kunt u een groepsrapportage ontvangen waarmee u inzicht krijgt over hoe uw mensen hun werk beleven, waar ze energie van krijgen en wat hen stress oplevert.

 5. PMO Metaal

  Het PMO Metaal is een online vragenlijst die is afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche. Zo kunt u al vanaf € 58,75 per werknemer voldoen aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden.

 6. PMO HISWA-RECRON

  Het PMO HISWA-RECRON is een vragenlijst en fysiek onderzoek specifiek afgestemd op de werkzaamheden in de watersport- en recreatiebranche.

De PMO's van ArboNed in één overzicht

  ePMO PMO Persoonlijk PMO Vitaal
Vragenlijst voor kantoor, productie of combinatie

✔ (standaard)

✔ (standaard)

    ✔ (op maat)     

Opname Workability Index - -
Fysieke onderzoeken -
Individueel rapport medewerker
Adviesgesprek (extra aandacht bij verhoogd gezondheidsrisico) ✔ (telefonisch en

alleen bij verhoogd risico)
Groepsrapportage (bij minimaal 15 deelnemers) ✔ (max. 2 groepen) 
Optie: deelrapportages - ✔ (max. 2 groepen) 
Analyse op maat (trends, KPI's) - -
Rapportage op maat - -
Bespreking (groeps-)rapportage met werkgever ✔ (telefonisch)

 

Geef een vervolg aan het PMO

U heeft het PMO afgerond. Maar hoe volgt u de adviezen vanuit het PMO op? Met Mijn Vitaliteitsexpert krijgt u een toegewijde deskundige die u praktische coaching en ondersteuning geeft om zo gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf blijvend naar een hoger niveau te tillen. 

Meer informatie

Een gezond bedrijf start met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Startpunt voor een gezond bedrijf is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u de risico's binnen uw bedrijf in kaart, zodat u de gezondheid en veiligheid in het bedrijf kunt bevorderen. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. De inhoud van uw PMO, stemmen wij af op de risico's die in de RI&E staan. 

Veelgestelde vragen

PMO

 • Doet men in het buitenland ook aan PMO?

  De kaderrichtlijn van de Europese Commissie uit 1989 over veiligheid en gezondheid op het werk, geeft in artikel 14 het PMO (workers’ health surveillance) een belangrijke plaats. Elke lidstaat van de EU moet het PMO dan ook een plaats geven in de nationale wetgeving. Er zijn wel verschillen tussen de lidstaten. PMO heet in het Verenigd Koninkrijk health surveillance, in Frankrijk spreekt men van de visite annuelle en in Duitsland worden op grote schaal Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen uitgevoerd. In enkele Zuideuropese landen is een jaarlijkse geneeskundige verklaring vereist dat men (nog) geschikt is voor de eigen functie.

  De International Labour Office (ILO) heeft richtlijnen geformuleerd voor een technisch en ethisch verantwoorde uitvoering van de gezondheidsbewaking van werknemers.

 • Hoe kan ik er zeker van zijn dat ons PMO van goede kwaliteit is?

  Zorgvuldige uitvoering van het PMO is van groot belang, voor u en uw werknemers. U kunt zeker zijn van goede kwaliteit als:

  • er gebruik is gemaakt van de Leidraad PMO van de NVAB
  • de acties zijn gebaseerd op bewijs uit de medische literatuur. Dat is het geval als de richtlijnen van de NVAB, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en/of het CBO gebruikt zijn
  • rekening is gehouden met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de verhouding tussen arts en cliënt. Deze relatie komt (ook bij PMO) tot stand op basis van vrijwilligheid
  • rekening is gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijnen.
 • Hoe moet u als (kleine) werkgever weten wat een PMO is?

  In de Arbowet is de werkgever van een bedrijf er verantwoordelijk voor dat de wet wordt nageleefd. Hij moet weten aan welke verplichtingen hij moet voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor zijn werknemers, en voor hemzelf.

 • Hoe vaak moet een PMO worden uitgevoerd?

  Voor PMO is geen standaardtermijn voor herhaling te geven. Het hangt af van de ervaringen met eerdere PMO’s en van factoren die met het werk in uw organisatie samenhangen:

  1. de ernst van de gezondheidsschade die bij een gegeven blootstelling in het werk zou kunnen optreden;
  2. de kans dat die schade werkelijk optreedt;
  3. de snelheid waarmee die schade optreedt.

  Gaat het om ernstige schade, met een grote kans van optreden in relatief korte tijd, dan zal het PMO vaak moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. Dit kan het geval zijn bij het werken met bepaalde giftige of allergene stoffen.

  De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht over de vraag hoe vaak een PMO in uw bedrijf moet worden uitgevoerd. Bij ontbreken van een OR of personeelsvertegenwoordiging hebben de werknemers adviesrecht.

 • Hoe vaak moet u een PMO aanbieden?

  De wet schrijft niet voor om de hoeveel tijd zo’n onderzoek moet worden herhaald (met uitzondering van een aantal categorieën werkzaamheden, zoals werken met bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen en/of vastgelegd in (branche)arboconvenanten), maar ArboNed adviseert werkgevers dit eens in de drie jaar te doen, zodat medewerkers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico's.

Succesverhaal uit de praktijk

Jan Hak is Teamleider Milieustraten bij afvalinzamelaar Avri. Hij deed mee aan het Preventief medisch onderzoek en dat had een flinke impact op hem. Hoe precies, vertelt Jan in deze video:

Klanten over het PMO van ArboNed

PMO
Zwolle

Video: "Gezondheid en welzijn ontzettend belangrijk"

Het PMO bij ALK
Amersfoort

Video - Het PMO bij ALK: inzichten om gezondheid te promoten

Mensen aan het werk bij VHE in Eindhoven
Eindhoven

VHE: “Mensen zijn ons grootste kapitaal”

Heeft u vragen over het Preventief Medisch Onderzoek?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons

030 299 62 77

Belafspraak

inplannen