Verdiepende samenwerking: geslaagde workshop ArboNed en UWV in Breda

In Breda vond een bijzondere samenwerking plaats tussen ArboNed en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Onder de leiding van Monique van de Pas en Frens Stoffels, accountmanagers werkgeversdienstverlening Klant & Service bij UWV vond er een interactieve workshop plaats. Hierbij waren twee (verzekerings)artsen en een arbeidsdeskundige van kantoor Breda aanwezig om met de collega’s van ArboNed in gesprek te gaan. Monique van de Pas benadrukte het belang van de samenwerking: “UWV ziet het belang van een goede samenwerking met ArboNed om kennis uit te wisselen en de lijnen te verkorten.”

Verdiepende samenwerking: geslaagde workshop ArboNed en UWV in Breda

Tijdens de sessie werden diverse relevante thema’s rondom re-integratie en arbeidsongeschiktheid behandeld. Onderwerpen als het Re-integratieverslag (RIV), medewerkers met tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid en de uitdagingen bij medewerkers met forse beperkingen werden uitgebreid besproken. Ook werd het Advies medische urenbeperking besproken, waarbij onderzocht wordt hoeveel uur per week een medewerker kan werken om medische redenen. Tot slot zijn er tips gegeven voor het opstellen van stukken.

Daarnaast werden de actuele ontwikkelingen en de adviezen uit het onlangs uitgebrachte rapport van OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) gepresenteerd. Hierbij kwamen complexe kwesties aan bod, zoals achterstanden bij het UWV bij de WIA-claimbeoordelingen.

Wat deze sessie uniek maakte, was de mogelijkheid voor professionals van ArboNed om direct vragen te stellen en praktijkvoorbeelden voor te leggen aan het UWV.

ArboNed staat bekend als dé arbodienst van het mkb in Nederland en hecht veel waarde aan het proactief onderhouden van kennis. De deelname aan deze workshop is daar en mooi voorbeeld van. Al met al was de workshop een succesvolle bijeenkomst tussen UWV en ArboNed, met als doel om samen meer te betekenen voor werkend Nederland en de verbinding tussen beide partijen te versterken.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten