Voorkom uitval door stress, herken op tijd de signalen

Ervaart een werknemer te lang en te veel stress, dan kan dit serieuze gevolgen hebben voor zijn gezondheid en functioneren. Terwijl uitval door stress kan worden voorkomen, door op tijd actie te nemen zodra je de eerste signalen herkent.

Voorkom uitvallen door stress, door op tijd de signalen te herkennen

Herken de signalen

Het vroegtijdig herkennen van signalen die kunnen duiden op uitval, is erg belangrijk. Vanuit continuïteit in de bedrijfsvoering en verlagen van kosten, maar ook vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap.

Herken je onderstaande signalen? Neem dan direct actie. Deze kunnen duiden op psychische klachten, met kans op uitval:

  • Uw werknemer voelt zich moe, heeft een lagere productiviteit en komt mat over. Vraag hem naar de hersteltijd na het werk. Hersteltijd langer dan een uur is een belangrijk signaal dat kan duiden op psychische klachten.
  • Uw werknemer heeft moeite zich te concentreren, prioriteiten te stellen, is vergeetachtig en maakt werk niet af.
  • Uw werknemer wordt steeds cynischer en heeft veel moeite met veranderingen.
  • Uw werknemer is vaker ontevreden, heeft last van stemmingswisselingen en is sneller geïrriteerd dan anders.
  • Uw werknemer heeft steeds meer lichamelijke klachten, een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
  • Uw werknemer meldt zich vaker ziek.

Uitval voorkomen

Veel werkgevers proberen verzuim door stress te voorkomen door tijdelijke acties en het laten vervallen van enkele taken. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat dit helpt als iemand al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen. Valt een werknemer uit met een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 242 dagen kwijt.

Bescherm werknemers tegen psychische aandoeningen, door ze volop gebruik te laten maken van hun energiebronnen (hulpbronnen). Dit maakt werknemers weerbaar en veerkrachtig. Vaak krijgen mensen energie van iets dat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Heet zijn voorbeelden van hulpbronnen die ervoor zorgen dat de werknemer beter met de ervaren werkdruk om kan gaan.

Webinar 'Omgaan met werkstress, energiek aan het werk' voor werknemers

Via arboned.nl/werknemer/werkstress kunnen uw werknemers het webinar over werkstress op ieder gewenst moment on demand terugkijken. Wilt u weten wat u zelf kunt doen als werkgever om werkstress in uw organisatie aan te pakken? Kijk dan op arboned.nl/werkstress.

Gerelateerde nieuwsberichten