Zomer in zicht: daling verzuim in Nederland zet verder door

Utrecht, 20 juni 2024 - Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in mei 2024 verder door naar 4,4% ten opzichte van 4,7% in april 2024. Hiermee ligt het verzuim op nagenoeg vergelijkbaar niveau als in mei 2023 (4,3%). Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor meer dan 1 miljoen medewerkers.

Persbericht: zomer in zicht

Seizoenstrend

In mei 2024 daalde het aantal verzuimmeldingen van 60 naar 44 meldingen per 1000 medewerkers. “Het is gebruikelijk dat het verzuim in aanloop naar de zomer daalt”, licht Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed toe. “Hoewel de daling van het aantal verzuimmeldingen in april wat achterbleef bij de verwachtte seizoenstrend, zien we dat dit in mei weer volgens het normale patroon verloopt.” De arbodiensten zien hierbij verschillen tussen diverse branches. Zo ligt het gemiddelde verzuimpercentage in het onderwijs met 4,5% in mei 2024 wat lager dan in mei 2023: 4,8%. In de Bouwnijverheid is dit percentage juist wat gestegen van 4,3% mei in 2023 naar 4,7% in mei 2024.

Ziek tijdens vakantie

Met de zomervakantie voor de deur krijgen de arbodiensten regelmatig de vraag wat je moet doen als een medewerker ziek wordt tijdens de vakantie. Kunnen deze vakantiedagen dan worden omgezet naar ziektedagen? Van Wijngaarden: “Dat antwoord is afhankelijk van de situatie. Als iemand door ziekte niet meer in staat is van de vakantie te genieten, dan verliest de vakantie de belangrijke functie van fysiek en mentaal herstel en weer opladen. In dat geval is het fijn als de vakantiedagen beschikbaar blijven voor een ander moment. De medewerker moet zich in ieder geval altijd ziekmelden bij de werkgever en aangeven hoe hij bereikbaar is.” 

Afschakelen

“Het loont om medewerkers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen en even helemaal af te schakelen”, benadrukt Van Wijngaarden. Hoe dat afschakelen gaat, verschilt per persoon. Er zijn mensen die tijdens de vakantie moeite hebben om het werk los te laten. In dat geval kan nog even wat regelen voor het werk tijdens de vakantie, mentaal herstel in de weg staan. Voor een ander geeft het juist rust om een aantal belangrijke zaken tussendoor af te handelen. Blijf als leidinggevende hierover in gesprek met jouw medewerker en bespreek wat iemand nodig heeft om goed te kunnen opladen.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer