Werkdruk

Werken is gezond en werkdruk is niet per se slecht. Sterker: we hebben werkdruk nodig om prestaties te leveren. Ervaren (werk)druk kan leiden tot (werk)stress. Dat ligt onder andere aan iemands persoonlijkheid en of iemand genoeg kan 'opladen'. Hoe dat werkt en hoe u als werkgever zorgt voor een juiste balans, leest u in dit artikel. 

Werkdruk

Wat is werkdruk?

Werkdruk is iets anders dan het druk hebben op het werk. Er is sprake van een ongezonde werkdruk als er een (structurele) disbalans is tussen enerzijds de eisen die aan het werk worden gesteld (zowel inhoudelijk als vanuit de werkomgeving) en anderzijds de mogelijkheden om het werk goed uit te kunnen voeren.

Objectieve en subjectieve werkdruk

Er is een belangrijk verschil tussen objectieve en subjectieve werkdruk.

Objectieve werkdruk

De uitvoering van het werk vraagt meer tijd dan de medewerker beschikbaar heeft (waardoor overwerken nodig is of achterstanden in het werk ontstaan).

Subjectieve werkdruk

De werknemer maakt een inschatting van de taakeisen die hij heeft en de regelmogelijkheden die hij ervaart. Denk hierbij aan de hoeveelheid werk in relatie tot de hoeveelheid beschikbare hulp en mogelijkheden om het werk uit te stellen. De medewerker kan zo in zijn eigen beleving de werkdruk in een ander perspectief plaatsen. Deze wordt hierdoor anders ervaren en er ontstaat minder snel werkstress.

Belangrijke oorzaken van werkdruk

 • Te weinig tijd, middelen of mensen.
 • Het werk sluit niet aan bij het opleidingsniveau of de ervaring van de werknemer.
 • De verantwoordelijkheden zijn te zwaar.
 • Technische mankementen.
 • Arbeidsconflicten.
 • Reorganisatie / baanonzekerheid.
 • Onduidelijke taakomschrijving.
 • Veeleisende klant(-en).
 • Weinig pauzes en vrije dagen (of te weinig tijd om ze te kunnen opnemen).

De oorzaak van werkdruk kan ook liggen bij de werknemer, bijvoorbeeld als hij:

 • moeilijk nee kan zeggen;
 • erg perfectionistisch is;
 • thuis problemen heeft die veel aandacht opeisen.

GesprekGa op tijd het gesprek aan

Ruim een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Moet u een werknemer missen door bijvoorbeeld een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 290 dagen kwijt, wat een grote impact heeft op uw bedrijf. Ga daarom altijd het gesprek aan over werkdruk. Is het nog reëel wat u van uw werknemers vraagt? En misschien nog belangrijker: voelen zij zich gehoord en gesteund? Een drukke periode op het werk wordt als veel minder belastend ervaren, als er steun en begrip vanuit u als werkgever is. 

Komt u er samen niet uit? Vraag dan uw arbodienst of branchevereniging om hulp bij en advies over hoe u een preventief gesprek met uw medewerker voert.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het werken aan een gezonde werkdruk en een goede sfeer binnen uw organisatie? Mijn organisatie-expert van ArboNed is er voor praktische ondersteuning en gerichte coaching.

Meer informatie 

Werkstress tijdens corona

In korte tijd heeft het coronavirus veel veranderd aan de manier waarop we werken en leven. Het kan zijn dat u of uw werknemers hier last van hebben. Misschien wel bovenop stress die u of uw werknemers al ervaren. Hoe gaat u hier goed mee om? Lees er alles over in de praktische gids ‘Goed omgaan met werkstress, ook in tijden van corona’.

Gerelateerde nieuwsberichten