Werkdruk

Werkdruk is niet per se slecht. Een bepaalde vorm van druk is gezond en zelfs nodig om goed te kunnen presteren. Maar als de werkdruk structureel te hoog is en er geen ruimte is voor herstel, kan het leiden tot ongezonde werkstress. Lees hier alles over werkdruk en hoe u voorkomt dat werknemers verzuimen door werkstress. Snel naar:

Werkdruk

Wat is werkdruk

Werkdruk is iets anders dan het druk hebben op het werk. In de basis is werkdruk gezond en hebben we dat nodig. Er is sprake van een ongezonde werkdruk als er (structureel) geen goede balans (meer) is tussen aan de ene kant de eisen van het werk en aan de andere kant de mogelijkheden van de werknemer om zijn werk goed uit te voeren. Bijvoorbeeld als er structureel te weinig tijd, middelen of mensen zijn om het werk naar behoren te doen of op tijd af te krijgen.

werkdruk

PSA-beleid voorkomt verzuim

De aanpak op ongewenste situaties en te hoge werkdruk legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting.

Meer informatie

Oorzaken van werkdruk

Een disbalans in ontstaat bijvoorbeeld doordat:

 • Er te weinig tijd is voor een opdracht;
 • De kwaliteitseisen niet waar te maken zijn;
 • Het werk niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring;
 • De verantwoordelijkheden te zwaar zijn.

Ongezonde werkdruk kan ook ontstaan als werkzaamheden niet goed uitgevoerd kunnen worden door omstandigheden op het werk. Denk aan:

 • Technische mankementen;
 • Arbeidsconflicten;
 • Reorganisaties/baanonzekerheid;
 • Onduidelijke taakomschrijving;
 • Veeleisende klanten;
 • Te weinig pauzes en vakantie, of vrije dagen niet op kunnen nemen.

Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk. Bijvoorbeeld als werknemers:

 • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen tegen werk;
 • Erg perfectionistisch zijn;
 • Thuis problemen hebben die veel aandacht opeisen.

Werkdruk en corona

Daphne van DurenDaphne van Duren, consultant arbeid en organisatie: “In sommige sectoren is tijdens de piek van de corona-uitbraak een hogere werkdruk ontstaan. Onder IC-medewerkers bijvoorbeeld, onderwijspersoneel dat ineens moest digitaliseren en werknemers in verpleeghuizen. Hiervan zal de één sneller herstellen dan de ander. Maar meer mensen ervaren extra mentale druk. Het is alleen de vraag of we daarbij van werkdruk kunnen spreken. Het zit hem vooral in de werk-privébalans, zeker toen veel werknemers hun werk moesten combineren met de volledige zorg voor en het onderwijs van hun kinderen. Hierdoor ontstond er meer druk én het ging ten koste van het mentale herstel. Bijvoorbeeld doordat er minder vrije tijd overbleef.”

Werkdruk vs. werkstress

Wat de één als werkdruk ervaart, hoeft voor de ander geen werkdruk te zijn. Of er sprake is van werkdruk heeft dus onder andere te maken met het individu en diens beleving. Soms is de werkdruk meetbaar hoog. En als werkdruk structureel (te) hoog is, kan dit leiden tot werkstress.

Stress veroorzaakt een kwart van het langdurend psychisch verzuim (>6 weken). Heeft een werknemer een burn-out, dan loopt het verzuim gemiddeld op tot ruim 8 maanden. Door vroegtijdig de signalen te herkennen van een oplopende werkstress, kunt u verzuim door stress en psychische klachten voorkomen en/of de duur hiervan verminderen. U kunt op individueel- of organisatieniveau werken aan een gezonde werkdruk en goede sfeer. Zo zijn en blijven uw werknemers met plezier aan het werk, is er minder verzuim en minder verloop. Lees snel verder voor meer informatie over het voorkomen van verzuim.

werkstressWerkstress

Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. Wat kunt u er als werkgever aan doen? Lees meer.

Verzuim door werkdruk voorkomen

Zoals gezegd is een bepaalde druk nodig om te kunnen presteren. Een werknemer die onderbelast is, presteert laag. Maar iemand die overbelast is ook. U heeft ook al kunnen lezen dat werkdruk meestal niet zomaar te meten is, omdat de ervaren werkdruk ook persoonlijk is. Voor het vinden van het optimale niveau van werkdruk is het dus zoeken per persoon.

Ga hiervoor het gesprek aan. Uiteraard moet het op organisatieniveau reëel zijn wat u van uw werknemers vraagt, maar misschien nog belangrijker is dat uw werknemers zich gehoord en gesteund voelen. Een drukke periode op het werk wordt als veel minder belastend ervaren, als er steun en begrip vanuit werkgever en leidinggevende is. Wat hebben uw werknemers nodig? Hoe pakt u de uitdagingen van het werk samen aan? Wanneer zitten de werknemers nog goed in het werk en wanneer niet? En hoe zit het met de druk die buiten werk wordt ervaren? Wat er privé gebeurt, kan (tijdelijk) invloed hebben op de mate van werkdruk die een werknemer aankan.

Mijn organisatie-expert: uw partner op weg naar duurzaam inzetbare medewerkers

Een gezonde werkdruk is prima, maar als dit omslaat in ongezonde werkstress kan dit leiden tot verzuim. Kunt u hulp gebruiken om binnen uw organisatie of team te werken aan een gezonde werkdruk en goede sfeer en zo verzuim voorkomen? Mijn organisatie-expert is er voor praktische ondersteuning en gerichte coaching rond de thema's: duurzame inzetbaarheid, optimale werkcultuur en vitale organisatie. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten