Onze samenwerkingen

MKB-Nederland

Het gemiddelde verzuim in Nederland stabiliseert in de tweede helft van 2019 en komt uit op 4,2%. Hoewel er dit jaar geen sprake meer lijkt te zijn van een stijging, is het percentage nog steeds hoog, met name in de niet-commerciële dienstverlening. Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is het gemiddelde verzuim in de eerste helft van 2019 nog steeds het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (>200 medewerkers) ligt dit percentage op 4,9%. Van het langdurende verzuim (>42 dagen) wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten: 35%. 25% van het langdurend verzuim is stressgerelateerd.

Het alsmaar stijgend verzuim was voor ArboNed en MKB-Nederland de reden om de handen ineen te slaan om mkb-ondernemers te ondersteunen bij hun preventieve arbozaken. Samen kunnen ArboNed en MKB-Nederland mkb’ers beter bereiken en hen de juiste handvatten bieden om verzuim te voorkomen.

Kennispartner van MKB-Nederland

MKB-Nederland

Verzekeraars, verzekeringsadviseurs en brancheorganisaties

ArboNed heeft ook verschillende samenwerkingsverbanden met verzekeraars, brancheverenigingen en verzekeringsadviseurs. Deze zijn mogelijk ook úw partner en bieden u veel voordelen:

  • Passende verzuimbegeleiding samen met uw branche en/of verzekeraar.
  • Aantrekkelijke tarieven en kortingen.
  • Meer (administratief) gemak voor u.
  • Communicatie en uitwisseling van informatie, kennis en expertise.
  • Team van professionals werken met een aanpak passend bij uw bedrijf.

Verzekeraars Brancheorganisaties