HISWA-RECRON

HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigt HISWA-RECRON de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau. ArboNed is al jaren samenwerkingspartner op het terrein van preventie, re-integratie en arbeidsomstandigheden en samen zoeken we naar praktische oplossingen voor leden van HISWA-RECRON.

HISWA-RECRON

GOED ZICHT OP DE GEZONDHEID

VAN UW WERKNEMERS

Het PMO HISWA-RECRON is een vragenlijst en fysiek onderzoek specifiek afgestemd
op de werkzaamheden in de watersport- en recreatiebranche.

Meer over PMO HISWA-RECRON

Preventief medisch onderzoek HISWA

Team van professionals

De professionals van ArboNed hebben ruime ervaring in de watersportbranche. Ze weten wat er speelt en met welke arbo-uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon heeft de regie over het gehele proces vanaf de ziekmelding. Ook uw bedrijfsarts kent uw branche en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Onze consultants (veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen u bij uw arbozorgbeleid. Samen zorgen onze professionals ervoor dat uw werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.

Ledenvoordeelprogramma HISWA-RECRON & ArboNed

Als lid van HISWA-RECRON kunt u gebruikmaken van de branchekennis en expertise van ArboNed. Als u een (wettelijk verplicht) basiscontract met ArboNed sluit, profiteert u bovendien van 10% korting op uw abonnementstarief in het 1e jaar en 4% doorlopende korting op ondersteuning bij de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bij de maatregelen uit het Plan van aanpak RI&E.

Uw voordelen op een rij

  • Administratief gemak en financieel voordeel
  • 10% korting op uw abonnementstarief in het 1e jaar en 4% doorlopende korting op branchespecifieke diensten*
  • Veel branchekennis, -expertise en -ervaring (verzuimpreventie, veiligheid, branchespecifieke risico’s)
  • Gratis deelname aan online webinars
  • Een vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie
  • Online klantportal: verzuim volgen + rapportages
  • Keuze uit meerdere verzuimabonnementen

Direct afsluiten  (Vul uw HISWA-RECRON lidmaatschapsnummer in bij afsluiten.)

* Bovenstaande branchekorting op de abonnementstarieven is niet van toepassing op contracten met ArboNed die via een verzuimverzekeraar zijn afgesloten.